۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

نامه‌های وبلاگ‌نویسان ایرانی به مردم، روشنفکران و سیاستمداران لیبیبه آزادیخواهان لیبی:حکومت دینی یعنی به صلیب کشیدن یک ملت  

 

برای مردم لیبی، به خاطر چشمان این کودک!

 

مردم لیبی، از تجربۀ انقلاب اسلامی ایران درس بگیرید! 

 

مردم لیبی , بعد از اجرای قانون بر اساس شریعت و دستورات قرآنی دیگر پشیمانی سودی ندارد 

 

فقط برادران لیبیایی بخوانند !

 

آزادی در لیبی 

 

زمانی برای آموختن لیبی‌ها از تجربه‌ی انقلاب ایران 

 

تجربه هایی از انقلاب نافرجام ایران برای مردم مبارز تونس و مصر و لیبی! 

 

روشن‌فکران لیبی لطفاً به مردم کشورتان آگاهی دهید

 

لیبی و خمینی 


به نام آزادی ، به مردم لیبی  

 

گفت و گوی تاریخی منصور تاراجی با قذافی: انقلاب ایران و لیبی، نخستین جنبش های مترقیانه در جهان اسلام هستند!


برای مردم لیبی ؛ از تهران تا طرابلس + پوستر


مردم لیبی مباد که تیغ تیز حکومت کشورشما در دست زنگی مست بیافتد و اسلامگرایان حاکم بر سرنوشت شما شوند...! 


متن عربی خلاصه نامه‌های وبلاگ نویسان ایرانی به مردم، روشنفکران و سیاستمداران لیبی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر