۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

دعای خر ملا : ملا جان, ما را از شر حزب کمونیست کاغذی محفوظ نگهداردعای خر ملا نصرالدین : ملا جان, ما را از شر حزب کمونیست کاغذی محفوظ نگهدار
 پس از آنکه ملا نصرالدین و خرش طی یک حادثه از هم جدا شدند و خر ملانصرالدین به دنبال ملا , دربدر این شهر و آن شهر گشت عاقبت در زیر باران شدید به شهر کلن رسید و دید که مبارزین حزب کمونیست کاغذی در زیر چادری ایستاده اند که در هر گوشه آن پرچم حزب کمونیست کاغذی را آویزان کرده اند که البته خر ملا می دانست که حزب کمونیست کاغذی که در شعارش اساس سوسیالیسم انسان است پس بنابراین ربطی به حیوانات و خر ملا ندارد نفسی راحت کشید که اساس سوسیالیسم آنها حیوان نیست وگرنه وسط پرچم حزب کمونیست کاغذی یک عکس خر هم می کشیدند تا بگویند ملا نصرالدین هم هوادار حزب ماست تا بتوانیم به تنهایی به قدرت سیاسی برسیم و بر آن تکیه بزنیم و وعده سرخرمن بدهیم . البته لابد دیگر اسم حزب ,کمونیست کاغذی نبود بلکه اسمش حزب کمونیست خرکی بود و آنموقع به هر گوش خر ملا و دم خر ملا نصرالدین یک پرچم حزبی آویزان می کردند و دربدری خر ملا نصرالدین را به پای علاقه وافر خر ملا به حزب کمونیست خرکی می گذاشتند و در نشریات حزبی خود مقاله هایی در تمجید پایبندی و علاقه خر ملا به حزب کمونیست خرکی به رشته تحریر در می آوردند و چنانکه خر ملا اعتراض می کرد اعتراض اورا نشانه آوانتوریسم او می نامیدند و حتی اورا تهدید به اخراج از حزب کمونیست خرکی می کردند. 

نوشته ای از: طنز نویس خرکی
 پای نوشت: در اینجا منظور از بکار بردن کلمه خر ,توهین به خر نیست و همچنین مقایسه با حیوانات را توهین نمی دانم.البته باید دقت داشت که این خر یک خر فرضی است که وجود خارجی هم ندارد.
 به قول معروف در مثل مناقشه نیست .

۲ نظر:

  1. کاش به دور از این کینه ها و دعواهای حاشیه ای می توانستیم کنار هم بایستیم و مبارزه کنیم...

    پاسخحذف
  2. رفیق عزیز,ای کاش می شد و چنین احزابی که رسیدن به قدرت سیاسی خواب هر روزه آنها شده است و حاضرند به هر قیمتی , با هر عملکردی و هر طریقی ,صرفا تبلیغ حزب خودرا بکنند و حزب برای آنها به جای آنکه وسیله باشد تبدیل به هدف شده است و نه مبارزه ,و کاشکی کمی به فکر فرو می رفتند و به بازتاب منفی عملکرد خود می اندیشیدند.باور کنید که با شارلاتانیسم و لمپنیسم هیچ کس به هیچ جایی نمی رسد.ای کاش چنین اجزابی مردم را نادان فرض نمی کردند و در مقابل مردم پاسخگو بودند و کمی و فقط کمی صداقت انقلابی و انسانی داشتند.کاشکی اساس سوسیالیسمشان واقعا انسان و حیوان و محیط زیست بود.ببینید یک حزب چقدر باید رفتار غیر انسانی داشته باشد و چقدر با فحاشی و اتهام در دلها کینه کاشته باشد که به غلط عملکرد آنها را عده ای رفتار فاشیستی می دانند که البته به نظر من فاشیست نیستند چراکه تعریف فاشیست مشخص است.البته عملکرد کل اعضای حزب قابل نقد نیست بلکه چنین رفتارهایی عمدتا از اعضا و رهبران آنها در کلن و فرانکفورت سر می زند.من به همه حزب چنین نقدهایی را ندارم چراکه از نزدیک همه آنها را نمی شناسم و از چگونگی عملکرد آنها در شهر ها و کشور های دیگر بی خبرم.

    پاسخحذف