۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

شش تصویر از زندگی کودکان شش تصویر متفاوت از زندگی کودکان در شراط گوناگونی که بزرگسالان برای کودکان فراهم کردند و زندگی آنها را رقم زدند.
در تصویر اول بزرگسالان با جنگشان ,با سلامتی جسمی و روانی و آینده آنها بازی کردند.
در تصویر دوم و سوم بزرگسالان با امکانات مالی خود و جامعه ,رفاه و امنیت برای کودکان ایجاد کردند.
در تصویر چهارم بزرگسالان با فقرشان و با بی توجهی اجتماعی خود نسبت به کودکان و عدم پاسخگوئی نسبت به کار کودک با زندگی حال و آینده آنها بازی کردند.
در تصویر پنجم با کار کودک و سپس قتل کودک و در تصویر ششم بزرگسالان اجتماع و دولت با نساختن خانه مستحکم شهرش را ویران کردند ولی خنده و شادی کودک در آن شرایط سخت ما بزرگسالان را به تحصین وا می دارد و امید به آینده را به ما یادآوری می کند.
پس به فکر آینده و سلامتی کودکان باشیم. 

منبع عکس اول فیس بوک
منبع عکس دوم فیس بوک 
منبع عکس سوم فیس بوک
منبع عکس چهارم فیس بوک
منبع عکس پنجم فیس بوک
منبع عکس ششم فیس بوک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر