۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

چرا ناتو سوریه و ایران را هدف گرفته است؟:م.د.نالاپت،ترجمه از آمادور-اشتراک!یادداشت های ژئوپولیتیک از هند
م.د.نالاپت
ترجمه از آمادو – اشتراک
27 مه ، 2012
رئیس آژانس بین المللی اتمی، یوکو آمانو، دنباله روسیاست بانکی مون، دبیر اول سازمان ملل است که ازهمه سیاستهائیکه قدرتهای ناتویی بخواهند، پشتیبانی میکند(بخوان گوش بفرمان است:مترجم). درهر دو کشورشان ژاپن و کره جنوبی، ناتو- بصورت ارتش آمریکا- یک نیروی بیخطر بوده ، بدفاع از آنان برعلیه قدرتهای متخاصم (مترجم:منظور کره شمالی و چین است.) پرداخته است.تجربه ناتو در شرق آسیا برای مردم بومی کمتر جنبه منفی داشته است تا غرب آسیا، در صورتیکه جنوب آسیا در مابین قرار دارد، بجزدر افغانستان، که منفی گرایی ناتو باعث احیای طالبان و ضعف نیروهائی شده است که پیش بینی میشد از کشورشان  برعلیه میلیشای اشغالگر دفاع کنند، در مقر ناتو هراس انداخته است.
 ناتو از دهه گذشته، جنگی عریان بمنظور تغئیر وضع موجود برپا کرده است.جنگهایش برای پیشبرد دمکراسی نیستند،لازم بیاد آوریست که در کشورهایی مثل قطر و بحرین، که تعداد قابل توجهی از سربازان ناتو مستقرند، دولتهایشان بویی از دمکرسی نبرده اند.بهر جهت، تاکنون ، نه بارک اوباما و نه دیوید کامرون هیچ توحهی به این واقعیت نکرده اند. در عوض، آنها توجه خود را ابتدا به عراق و بعد به لیبی و حالا به سوریه ، با ایران که آماج دائم طرحهای جنگ بوده است، جلب کرده اند.
بعد از اشغال عراق در سال 2003 واعدام صدام حسین ، چه چیزی پشت کمک –  ناتو جهت برانداختن رژیم معمر قدافی بود؟ اگر چه که بی بی سی ، سی ان ان و الجزیره تظاهر میکردند که قیام کاملا محلی است ، ولی اکنون جهان میداند که نیروهای مخصوص از چند کشور به لیبی نفوذ کردند و نقش غالب را در برانداختن نیروهای وفادار به  قذافی بازی کردند.کشورهای همسایه اسلحه، پول و آموزش مزدوران (مترجم: منظور جهادیهای القاعده است) را فراهم کردند که درطی سال 2010 به لیبی نفوذ کردند، تا توطئه سقوط تریپولی را فراهم کردند.
نظریه پردازان ادعا میکنند که جرج بوش پسر و» معاونش» دیک چینی ، بدلیل اینکه صدام حسین قصد داشت که جرج بوش پدر را ترور کند،عراق را اشغال کردند تا درس عبرت بگیرد.بهرحال، بخاطر او نبود که عراق اشغال شد. در عوض، حلقه مشترک بین صدام حسین ، معمر قذافی ، بشار اسد و محمود احمدی نژاد آنست که همه چهار نفر مخالف رژیمهای شاهنشاهی/ پادشاهی اند که بر ملتهای ثروتمند شورای همکاری خلیج حکومت میکنند.حذف صدام حساب شده بود، باعث تقویت موضع کشورهای شورای همکاری خلیج و بقیه کشورهای با رژیم سلطنتی/پادشاهی شد.این اتفاقی نیست که مادامیکه جمهوری مصر و تونس در راس حکومت عوض شده اند، ولی در اردن و مراکش که پادشاهی اند تغئیری صورت نگرفته است.در حقیقت باید قبول کرد که ناتو در کنار دوستانش در غرب آسیا و شمال آفریقا که پادشاهی اند،ایستاد.
بعد از برکناری صدام حسین، یکی دیگر از مخالفان- سلطنت/پادشاهی، معمر قذافی، بهمانصورت برکنار شد، در حالیکه سرنوشت مشابهی برای بشار اسد و محمود احمدی نژاد طراحی شده است.موقعیکه آخرین دوتای مخالف- سلطنت/پادشاهی به صدام و قذافی بپیوندند، ناتو معتقد میشود که دوستان باوفایش در منطقه امن خواهند بود، حتی اگر بعضی اعتصابات عمومی، در بحرین و اردن وجود داشته باشد.دوستان باوفایش در کنار دولتهای عضو ناتو،اغلب در صرف هزینه های بزرگ مالی ایستاده اند. در طول بحران اقتصادی سال 2008 از طمع ناتو- پایگاه موسسات مالی، سرمایه گذاران( هردو عمومی و خصوصی) شورای همکاری خلیج بیش از 1/3 تریلیون دلار ضرر کرد ، بدون اینکه مقصر باشد.علیرغم این، آنها هنوز نزدیک به 4 تریلیون در همان موسسات مالی که نشان داده غیرقابل اعتمادست، هزینه گذاشته اند.
درصورتیکه سقوط گریزناپذیر یونان و اسپانیا و بدنباش فروپاشی ایتالیا و فرانسه روی دهد، سرمایه گذاران شورای همکاری خلیج بتنهایی 1/2 تریلیون دلار در سرمایه مالی ضررمیکند.علیرغم ریسک  زیاد تکرار بحران 2008، سرمایه گذاران شورای همکاری خلیج به نگهداری تقریبا همه وجوهشان در حوزه های دولتهای عضو ناتو ادامه میدهند.
این وفاداری به اعضای ناتو است که با اتحاد نظامی رفتن به جنگ تا نابودی اصل ضد – رژیمهای سلطنتی/پادشاهی پاداش داده میشود.تنشی که سیاستهای ناتو آفریده است باعث افزایش قیمت نفت شده است.بجای 30 دلار، که قیمت طبیعی نفت خام است با توجه به عرضه و پتانسیل فن آوری، نفت هنوز در حدود 100 دلار در عوض یک بشکه است، که کاملا بخاطر تنشی که آفریده سیاست ناتونسبت به رژیمهای ضد- سلطنتی/پادشاهی در غرب آسیا، اصولا ایران است.افزایش قیمت نفت پاداش شرکتهای مستقر در پایتختهای عضو ناتو، بهمانصورت پادشاهی/سلطنتیست.حتی بهتر، این رشد در چین را آهسته میسازد، نتیجتا از پیشی گرفتن چین از آمریکا جلوگیری بعمل مِی آید. رشد در هند را همچنین کند میکند، ولی هند خسارت جانبی دارد.هدف اصلی بالا نگاه داشتن قیمت مصنوعی نفت، پکن است.با توجه به چنین واقعیات ژئوپولتیک برای احتیاج موسسات مالی –  ناتو برای حفظ ذخائز عظیم ساخته شده در آنها توسط سرمایه گذاران شورای همکاری خلیج ، و تاثیر منفی بر چین باتوجه به افزایش قیمت نفت،این بیهوده است که انتظار پیشرفتی در مذاکرات بغداد در ارتباط با برنامه هسته ای ایران داشته باشیم. فشار بر سوریه و ایران ادامه خواهد داشت، تا ماموریت ناتو جهت پاکسازی جهان از کلید رژیمهای ضد-پادشاهی/ سلطنتی جامه عمل بپوشد.
برگرفته از:
«Information Clearing House«
**********************************************
?Why NATO Targets Syria and Iran
Geopolitical notes from India
By M D Nalapat
May 27, 2012 «Information Clearing House» — The head of the International Atomic Energy Agency, Yukio Amano, follows UN Secretary-General Ban Ki-Moon’s policy of supporting whatever it is that the NATO powers want. In both their home countries, Japan and South Korea, NATO – in the shape of the US military – has been a benign force, defending them against attack by hostile powers. The NATO experience in East Asia has been much less negative for domestic populations than that in West Asia,while South Asia stands in between, except for Afghanistan, where NATO negativism has resulted in the revival of the Taliban and the weakening of forces that could be expected to defend the country against another takeover by the rag-tag militia that is creating panic in NATO headquarters.
Since the past decade, NATO has waged open war in order to alter the status quo. Its battles are not in furtherance of democracy, for it needs to be remembered that locations such as Qatar and Bahrain, where substantial numbers of NATO troops are based, are far from democratic in their governance. However, thus far, neither Barack Obama nor David Cameron have given any indication of noticing this fact. Instead, they turned their attention first to Iraq and thence to Libya and now Syria, with Iran a permanent target of war plans. After the occupation of Iraq in 2003 and the execution of Saddam Hussein, what was behind the NATO-assisted removal of the Muammar Kaddafy regime? Although BBC, CNN and Al Jazeera pretended that the uprising was entirely local, now the world knows that special forces from several countries got inserted to Libya and played the dominant role in the defeat of forces loyal to Kaddafy. Neighbouring countries provided weapons,money and training to mercenaries who were inserted into Libya throughout 2011,until the fall of Tripoli Conspiracy theorists claim that Goege W Bush and his “Executive President” Dick Cheney invaded Iraq in order to teach Saddam Hussein a lesson for seeking to assasinate the then US President’s father. George H W Bush was a good leader,although – like Lyndon Johnson before him – given much less credit by commentators than he merited.
However,it was not for him that Iraq was invaded.Rather,the common link between Saddam Hussein,Muammar Kaddafy,Bashar Assad and Mahmoud Ahmedinejad is that all four are opposed to the monarchies that rule the wealthy nations of the Gulf Cooperation Council. EliminatingSaddam would,it was calculated,strengthen the position of the GCC and other monarchies. It is no accident that while republican Egypt and Tunisia have undergone changes in the Head of State,the same has not taken place in Jordan and Morocco,both of which are monarchies It needs to be admitted that NATO has stood by its friends in West Asia and North Africa,namely the monarchies. After having taken out Saddam Hussein,another anti-monarchist,Muammar Kaddafy,was dealt within the same way,while a similar fate has been planned for Bashar Assad and Mahmoud Ahmedinejad. Once the last two anti-monarchial Heads of State join Saddam and Kaddafy, NATO believes that their royal friends in the region will be secure,even if there be some public protest,asin Bahrain and Jordan. And their royal friends have stood by the NATO member-states,often at huge financial cost.During the 2008 economic meltdown caused by the greed of NATO-based financial institutions, investors (both public and private) within the GCC lost more than $1.3 trillion,through no fault of theirs.Despite this,they are still holding nearly $4 trillion in the same financial institutions that have been shown to be unreliable.Should the inevitable fall of Greece and Spain be followed by the collapse of Italy and France, GCC investors alone stand to lose $2.1 trillion dollars in financial assets. Despite the rising risk of a repeat of the 2008 meltdown,GCC investors are continuing to keep almost all their funds in financial institutions situated in NATO member-states.
It is this loyalty to the members of NATO that is being rewarded by the military alliance going to battle to rid the region of the principal anti-monarchial regimes there. A fallout of the tension that such a policy by NATO creates is a steady rise in oil prices.Rather than $30,which is the natural price of crude oil given supply and technological potentialities,it is still about $100 a barrel,entirely because of the tension created by NATO policy towards anti-monarchial regimes in West Asia,principally Iran. Such a spike in oil prices rewards companies based in NATO capitals,as well as the monarchies.
Even better,it slows down growth in China, thereby preventing that country from overtaking the US. It slows down growth in India as well, but Delhi is collateral damage. The real target of artificially high oil prices is Beijing. Given such geopolitical realities as the need for NATO-based financial institutions to retain the immense deposits made in them by GCC investors, and the negative impact on China of rising oil prices,it would be futile to expect a breakthrough in the Baghdad talks on the Iranian nuclear program. The pressure on Syria and Iran will continue, until NATO’s mission to rid the globe of key anti-monarchy regimes gets fulfilled.
The writer is Vice-Chair, Manipal Advanced Research Group, UNESCO Peace Chair & Professor of Geopolitics, Manipal University, Haryana State, India.
This this article was first published at Pakistan Observer

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر