۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

حمایت از وليد بحمان در کشیدن کاریکاتور پادشاه مراکش


به نوشته ایرو نیوز:
"انتشار کاریکاتوری از پادشاه مراکش باعث شد که دادگاهی ولید بحمان را به یک سال زندان محکوم کند.
جرم آقای بحمان 18 ساله «توهین به مقدسات» از طریق انتشار کاریکاتور ملک محمد ششم در فیس بوک اعلام شده است.
این اولین بازداشت به جرم توهین به پادشاه مراکش پس از اصلاحات قانون اساسی این کشور در تابستان امسال است."


یک جوان هنرمند کاریکاتوریست به جای آنکه مورد پشتیبانی وتشویق قرار بگیرد برایش حکم یکسال زندان صادر می کنند.
اگر چنین کاریکاتوری توهین به مقدسات است و پادشاه مراکش مقدس است پس کاریکاتور ولید بحمان را باز نشر دهیم تا مقدسات مراکش به لرزه در آید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر