۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

همبستگی پناه جویان کمپ اب از اعتراض پناهندگان وورتسبورگ


در پی‌ سوگواری برای محمدِ رهسپار،پناهجوی ایرانی‌ که دو شنبه گذشته در شهر ِ وورتسبورگ آلمان در اتاق شخصیش خود را حلق اویز کرد و همچنین اعتراض به وضعیت شکنجه گونه کمپ‌های پناهجویی،پناهجویان ساکن کمپ وورتسبورگ پس از حضور در شهر و اعتراض خیابانی،از گرفتن غذای خشک خود طی‌ روزهای دو شنبه،۳ شنبه و ۴ شنبه سر باز زدند.با انتشار این خبر،پناهجویان سایر کمپ‌ها در حومه شهروورتسبورگ  نیز برای اعلام همبستگی‌ با آن‌ها به معترضین ملحق شدند و از گرفتن غذای خشک روز چهار شنبه خودداری کردند.
عکس‌های فوق اعتراض پناهجویان کمپ `اب` در محدوده شهروورتسبورگ  می‌باشد که با حضور اکثر ساکنین این کمپ برگزار شد.
لازم به ذکر است که با گسترش اعتراض‌ها در کمپ‌های محدوده وورتسبورگ ، برخی‌ پناهجویان برای ایجاد ارتباط و تشکل برای ادامهٔ اعتراض‌ها فعال شدند.
 
 از:   Ashkan Khorasani