۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

آکسیون 10 دسامبر در کلن


در روز جهانی حقوق بشر

رضا شهابی علی نجاتی
برای نجات جان
علی نجاتی عضو هیئت مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
و رضا شهابی عضو هیئت مدیرۀ سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

که در سیاهچال های رژیم جمهوری اسلامی در خطر مرگ قرار دارند
گرد هم می آییم.

شنبه 10 دسامبر 2011 - ساعت 14.30
کلن- مقابل ورودی اصلی
ایستگاه راه آهن مرکزی، (سمت دُم)

کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر