۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

گزارشی ازتظاهرات ضد سرمایه داری در آلمان و کلن


امروز شنبه22.10.2011  در برلین،  کلن، کیل، مونیخ، دوسلدورف و هانوفر نیز براساس الگوی “جنبش تسخیر وال استریت” در آمریکا، در اعتراض به نظام سرمایه داری و قدرت بیش از حد بانک ها تظاهرات کردند.
به گفتۀ فعالان حرکت اعتراضی موسوم به «فرانکفورت را اشغال کنید»، نزدیک به شش هزار نفر در شهر فرانکفورت تظاهرات کرده اند.
مرکز اصلی تجمع های روز شنبه در آلمان، شهر فرانکفورت اعلام شد که جمعی از معترضان در آن در برابر ساختمان «بانک مرکزی اروپا» چادر زده اند.

روز شنبه ساعت 11 تظاهرات ضد سرمایه داری که خبر رسانی آن توسط اینترنت صورت گرفته بود در کلن آلمان با حضورچند صد نفربرگزار شد که  آنارشیستها نیز در این تظاهرات حضور داشتند. برگزار کنندگان , از تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان شیلی و مبارزات یونان و از تمامی کشورهایی که در آن  دیکتاتوری سیاسی و دیکتاتوری سرمایه وجود دارد حمایت کردند. در مسیر تظاهرات پلیس در جلوی تمامی بانکها ایستاده بود. در این تظاهرات تعداد شرکت کنندگان کمتر از هفته گذشته بود و به همان نسبت تعداد ایرانی ها نیز کمتر شده بود. در این تظاهرات هیچ کدام از اعضای احزاب ایرانی  و فعالین کمونیست و چپ مستقل در این آکسیون حضور نداشتند. در این تظاهرات برعکس دفعه قبل تعداد جوانان بیشتر شده بود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر