۱۳۸۷ بهمن ۱۸, جمعه

تقاضای پناهندگی برای کودکان مهد کودک در ایران

توصیه های قرائتی به مربیان کودک برای شستشوى مغزى کودکان در مهد كودك نشان از استیصال رژیم اسلامی دارد و در عین حال طرحی ضد انسانی که برنامه ریزی شده است و در آینده آماده اجرا می باشد ، در صورتی که مقاومتی در جامعه صورت نگیرد.
امروزه رژیم بیش از پیش به حقوق انسانی کودکان تجاوز می کند و می بایست مجامع بین اللمل برای کودکان مهد نیزحق پناهندگی قائل شوند ، چراکه روح وجان آنان نیزدرخطر آموزش و شستشوی مغزی و سپس تبدیل آنان به کودکان جهاد و شهادت تروریستی خواهد بود.

http://www.youtube.com/watch?v=j-2h2voK9dU

http://www.youtube.com/watch?v=20rWMXLnS9U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oddAGg5FDtc

http://www.youtube.com/watch?v=2BCR8ZfbV9c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=07TXIYx8EnY

http://www.youtube.com/watch?v=WSskbjoOTCs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mduuQoEFXA0&feature=related

محسن قرائتی در اولین همایش نقش مهدهای کودک در توسعه فرهنگ نماز افزود: تنها راه مفید برای آموزش نماز به کودکان برشمردن نعمتهای پرودگار است. کار مهدهای کودک و به تبع آن مربیان کودک کار ظریف و حساسی است و این حساسیت است که قداست کار مربیان مهد کودک را تعریف می کند. باید عشق خدا در دل فرزندان ما کاشته شود که کاشتن این نهال باید توسط مربیان مهدهای کودک که با زبان بچه ها مانوس هستند، صورت گیرد.وی با اشاره به اینکه دوران کودکی حکم یک تصفیه کننده برای روح کودک است، افزود: اهمیت این دوره از این حیث است که هر آنچه در ضمیر و فکر و ذهن کودک شکل گیرد دارای ثبات است و دچار دگرگونی نمی شود و بعد از 3 سالگی اولویت جمله دینی قابل آموزش به کودک "لا اله الا اله" است که توصیه می شود بعد از گذشت هفت ماه و 20 روز جمله "محمد رسول الله" آموزش داده شود.وی با تاکید بر اینکه فشردگی و سنگینی در آموزش های دینی برای کودک نباید دیده شود، افزود: آموزش های دوره کودکی در شقاوت یا سعادت جوان آینده موثر است لذا مربیان ما با تمسک به دو رکن هنر و استمرار از باری تعالی می توانند در این حوزه موثر واقع شوند...
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=829565

آموزش دین

چنین بفرمود قرائتی در ره آموزش دین
مهد کودک بود منبع آموزش دین

مغز کودک بود ، چنان آماده آموزش دین
بکارید در مغز کودک ، آموزش دین

تا شود کودک ، استاد و مبلغ آموزش دین
بکارید در ضمیر و فکر و ذهن کودک ، آموزش دین

بکارید لا اله ، در 3 ساله کودک ، ره آموزش دین
بکارید محمد رسول در مغز کودک ، ره آموزش دین

تا شود روزی جنین کودک منبع آموزش دین
تا که یابیم روزگاری در علم خدائی ، ژن آموزش دین

تا که شاید یابیم آمپول یا سرنگی ، ره آموزش دین
چنین است لا اکراه فی الدین ، ره آموزش دین


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر