۱۳۸۷ بهمن ۱۳, یکشنبه

دانشجویان مبارز را فراموش نخواهیم کرد

لطفاً برای خواندن گزارش شورا به وبلاگ خود این رفقا و دوستان مراجعه کنید . www.showra.blogspot.com
دانشگاه دولتی( سال 1383 و 1384):
نام و نام خانوادگی رشته/ دانشگاه کارشناسی رشته/ دانشگاه کارشناسی ارشد وضعیت
1- روزبه کریمی حقوق شهید چمران اهواز حقوق بشر علامه منع تحصیل
2- پیمان عارف علوم سیاسی تهران علوم سیاسی تهران منع تحصیل
3- حامد حسن دوست مهندسی عمران اصفهان مهندسی عمران اصفهان منع تحصیل
4- مهدی امینی زاده مهندسی عمران شهید رجایی علوم سیاسی مفید قم منع تحصیل
دانشگاه دولتی( سال1385):
5- سیامک کریمی حقوق بوعلی سینا همدان حقوق بشر شهید بهشتی 3 ستاره
6- سعید اردشیری مهندسی شیمی باهنر کرمان جامعه شناسی علامه 3 ستاره
7- زهرا جانی پور محیط زیست ملایر مهندسی محیط زیست تربیت مدرس 3 ستاره
8- فرهاد ذاتعلی فر ریاضی علم و صنعت مهندسی صنایع شریف 3ستاره
9- سالار ساکت مهندسی صنایع کردستان مهندسی صنایع تهران 3 ستاره
10- حنان عزیزی بنی طرف ادبیات عرب تهران ادبیات عرب تهران 3 ستاره
11- منصور عزتی مهندسی مکانیک اصفهان مدیریت علامه 3 ستاره
12- یاشار قاجار مهندسی معدن امیرکبیر مهندسی معدن تبریز 3 ستاره
13-محمد شورش مرادی مهندسی صنایع کردستان مهندسی صنایع تهران 3 ستاره
14- محسن فاتحی جامعه شناسی تهران جامعه شناسی تهران 3 ستاره
15- روزبه ریاضی مقدم دانشگاه امیرکبیر --------- 3 ستاره
16- توحید علیزاده علوم اجتماعی تهران علوم اجتماعی تهران 3ستاره
17- محمد حسین حسن پور بیشه اطلاعاتی در دست نیست 3 ستاره
دانشگاه دولتی( سال 1386):
18- مرتضی حسین زاده مهندسی کشاورزی بوعلی سینا همدان جامعه شناسی عدم دریافت کارنامه
19- علیرضا خوشبخت مهندسی عمران بوعلی سینا همدان علوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
20- فرشید مقدم سلیمی جامعه شناسی علامه جامعه شناسی عدم دریافت کارنامه
21- حنیف کراگری مهندسی برق صنعتی بابل علوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
22- زهرا توحیدی جامعه شناسی بوعلی سینا همدان علوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
23- یحیی صفی آریان فیزیک بوعلی سینا همدان علوم ارتباطات اجتماعی عدم دریافت کارنامه
24- فرهاد ذاتعلی فر ریاضی علم و صنعت مهندسی صنایع شریف عدم دریافت کارنامه
25- افشین رضاپور جمور مترجمی زیان انگلیسی ارتباطات اجتماعی عدم دریافت کارنامه
دانشگاه دولتی(سال 1387):
26- علی صابری مهندسی صنایع امیر کبیر مهندسی صنایع عدم دریافت کارنامه
27- ناصر پویافر مهندس پلیمر امیر کبیر مهندسی پلیمر عدم دریافت کارنامه
28- سید ضیاء الدین نبوی مهندسی شیمی صنعتی بابل جامعه شناسی عدم دریافت کارنامه
29- صمد پاشائی مهندسی کشاورزی تبریز مهندسی کشاورزی عدم دریافت کارنامه
30- نادر مهد قره باغ مهندسی برق تبریز مهندسی برق عدم دریافت کارنامه
31- امین امامی مهندسی مکانیک تبریز مهندسی مکانیک عدم دریافت کارنامه
32- ناهید بابازاده علوم تربیتی تبریز علوم تربیتی عدم دریافت کارنامه
33- توحید علیزاده جامعه شناسی تهران جامعه شناسی عدم دریافت کارنامه
34- سید حامد احمدی زبان و ادبیات عرب تهران ادبیات عرب عدم دریافت کارنامه
35- اصغر قنبری علوم سیاسی اصفهان علوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
36- حسین نجفی علوم سیاسی فردوسی مشهد علوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
37- علی حسین اسدزاده مهندسی کشاورزی تهران مهندسی کشاورزی عدم دریافت کارنامه
38- رضا محسنی فیزیک اصفهان فیزیک عدم دریافت کارنامه
39- مجتبی خرازیان مهندسی معدن یزد مهندسی معدن عدم دریافت کارنامه
40 - حسن خلیلی علوم اجتماعی یزد غلوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
41- داوود حبیبی مهندسی برق صنعتی بابل مدیریت گزینش در اعلام نتایج نهایی
42- سیامک کریمی حقوق بوعلی سینا همدان حقوق گزینش در اعلام نتایج نهایی
43- پویان محمودیان مهندسی پلیمر امیرکبیر مهندسی پلیمر گزینش در اعلام نتایج نهایی
44- صادق معتمد مهندسی مکانیک کاشان مهندسی مکانیک گزینش در اعلام نتایج نهایی
45- پیمان عارف علوم سیاسی تهران علوم سیاسی تهران گزینش در اعلام نتایج نهایی
46- علی تقی پور مهندسی عمران صنعتی بابل مهندسی عمران گزینش در تکمیل ظرفیت
47- عمید مشرف زاده مهندسی عمران صنعتی بابل مهندسی عمران گزینش در تکمیل ظرفیت
48- مرضیه دیلم صالحی مهندسی شیمی صنعتی بابل مهندسی شیمی گزینش در تکمیل ظرفیت
49- شیوا نظرآهاری مهندسی عمران دانشگاه آزاد مهندسی عمران گزینش در تکمیل ظرفیت
50- افشین اکبریان مهندسی معدن یزد مهندسی معدن گزینش در تکمیل ظرفیت
51- محمد بخشنده مهندسی معدن یزد مهندسی معدن گزینش در تکمیل ظرفیت
دانشگاه آزاد( سال 1387):
52- سیامک کریمی حقوق بوعلی سینا همدان حقوق عدم دریافت کارنامه
53- زهره اسدپور علوم اجتماعی گیلان جامعه شناسی عدم دریافت کارنامه
54- هادی حاج امینی فیزیک سنندج ------- عدم دریافت کارنامه
55- امیر سلیمی ها ریاضی تهران ریاضی عدم دریافت کارنامه
56- رضا محسنی فیزیک اصفهان فیزیک عدم دریافت کارنامه
57- زهرا توحیدی جامعه شناسی بوعلی سینا همدان علوم سیاسی عدم دریافت کارنامه
58- یحیی صفی آریان فیزیک بوعلی سینا همدان علوم ارتباطات اجتماعی عدم دریافت کارنامه

۲ نظر:

  1. ممنون از لطف شما سر فرصت حتماً لینک وبلاگتان را در لیستم خواهم گذاشت و برای 22 بهمن هم به روی چشم موفق و پایدار باشید

    پاسخحذف