۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

برنامه ای برای مبارزه همزمان از طرف افراد و نیروهای مختلف به شکل کاملا مستقل و جدا از هم


 همانطور که می دانید 35 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی گذشت و انواع اتحاد ها در خارج از کشور در بین جریانات راست و چپ طی این 35 سال شکل گرفت اما هیچکدام از این اتحاد ها چون دارای عملکرد مشخص در ایران نبودند نتوانستند منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی شوند و به تنهایی وجدا از هم نیزهیچ نیرویی نمی تواند رژیم را سرنگون کند همچنان که تا کنون نیز نتوانسته اند. در اینجا سئوالی که وجود دارد آنست که بنابراین راه حل چیست ?
هر کشوری در هر دوره سیاسی راه حل خاص خودش را دارد چراکه شرایط و اوضاع سیاسی و نیروهای درگیر درآن یکسان نیست .
 در این طرح ,اصلا قرار نیست کسی با کسی, کنار آن یکی جریان سیاسی مخالف ,کار کند یا قرار بر این باشد که شبیه به هم مبارزه کنند. پس این طرح کاملا ساده,
اتحاد عمل نیست.
وحدت نیست.
جبهه نیست.
کنگره نیست.
کنفرانس نیست.
منشور نیست.
ارتش آزادیبخش نیست.
سئوال, پس چی هست ?
 این طرح فقط هماهنگی جهت همزمانی مبارزه است.زمانی مبارزات پراکنده  ,ناهمانگ,نامنظم مخالفین جمهوری اسلامی تاثیر خواهد داشت که فقط همزمان آغاز شود و هرجریان سیاسی به شکل و شیوه خاص خودش مبارزه را آغاز می کند و نوک تیز حملات و مبارزات ما فقط جمهوری اسلامی خواهد بود


پس پیشنهادی را می دهیم در رابطه با اینکه از یک تاریخی همه جدا جدا ولی صرفا همزمان مبارزه خود را تشدید کنیم.
تمامی اپوزیسیون به شکل جدا و مستقل از هم اما همزمان از یک تاریخی می تواند به هر شکلی که خواستند مبارزه خود برای سرنگونی رژیم را هماهنگ و کانالیزه کنند.
 هر حرکتی زمانی تاثیر دارد که همزمان و گسترده باشد.

در واقع اتحاد نیست بلکه هماهنگی غیر مستقیم در آغاز مبارزات خواهد بود و شکل مبارزه به خود هر گروهی بستگی دارد.
در واقع در مصر نیز چنین کردند و تمرد یک همگرائی و هماهنگی بسیار وسیع بود.
باید از راست تا چپ را دعوت کرد و البته تاکید کنیم که اتحاد نیست فقط همزمان می خواهیم مبارزات را آغاز کنیم.
 هر کسی بر اساس وزنه اش در جامعه اقدام می کند.
هر کسی از خط خودش باید به جبهه رژیم حمله کند.
فقط باید همزمان باشد.
 با اشکال متنوع مبارزاتی باید بتوان رژیم را سردرگم کرد تا بتوان ساقطش کرد.
 شکل مبارزه را ما تعیین نمی کنیم تا متنوع باشد.
 خبررسانی در جهت آغاز مبارزه در یک زمان معین از طرف نیروهای مختلف به شکل کاملا مستقل و جدا از هم به عنوان مثال 14 آبان ماه همزمان با فراخوان جهانی آنانیموس می تواند مبارزات همزمان ما آغاز شود و هر نیرویی با ابزار رسانه ای خودش اعلام می کند که چه طرح و برنامه ای تا 14 آبان ماه دارد. 

03.08.2013 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر