۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 37 - مرغی که در عزا و عروسی می سوزد!


 تهیه دارو برای بیماران با توجه به تحریم ها و همچنین سقوط ارزش پول کشور به اشکالی ناممکن شده است. بسیاری از خرید آن در مانده اند و بسیاری به خرید داروهای مشابه و ناشناخته اما ارزان تن می دهند. مشکل تهیه دارو در پی اجرای تحریم های اقتصادی تنها معضل نیست. عدم ورود تجهیزات درمانی نیز شبحی مرگ آور برای بیمارانی است که به آنها وابستگی درمانی دارند. جراحی قلب, دیالیز با کمبود امکانات درمانی برای بیماران مواجه هستند و حتی مصارف بهداشتی بیمارستان ها نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

03/01/2013
وای بر مردمی که از هر گونه اهرم دفاعی در زندگی روزمره خود بی بهره هستند. وای بر مردمی که از بخت بد جز استبداد و دیکتاتوری را در تاریخ سرزمین شان تجربه نکرده اند و وای بر مردمی که بر بخت شوریه خود نخروشند و بر تغییرات بنیادین در همه عرصه های زندگی شان اصرار نورزند.
محرومان و پابرهنگان کشورمان از سوئی طعمه  حاکمیتی سراسر دروغ و نیرنگ و اوباشان سرکوبگرش هستند و بهترین فرزندانشان را بعلت شیفتگی به آزادی و رهائی از دست داده اند و یا در زندانند و یا در ناکجا آبادی در تبعید و مهاجرت بسر می برند و از طرف دیگر قربانی سیاست های سرمایه جهانی و تحریم اقتصادی وسایل ابتدائی زندگی شان از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی می باشند.
مرگ بسیاری از بیماران پس از آغاز تحریم های اقتصادی گسترده علیه جمهوری اسلامی ( بخوانید علیه مردم کشورمان ) را در لابلای گزارشات مختلف خوانده ایم و همچنان اخباری منتشر می شوند که نشاندهنده تداوم این مرگ خاموش هستند. نبود دارو و مایحتاج اولیه مهمترین عواملی هستند که کماکان  زحمتکشان کشورمان را قربانی سیاست های جنگ افروزانه رژیم و سرمایه اندوزی و جهنم افرازی آمریکا و هم پیمانانشان می کنند.
تهیه دارو برای بیماران با توجه به تحریم ها و همچنین سقوط ارزش پول کشور به اشکالی ناممکن شده است. بسیاری از خرید آن در مانده اند و بسیاری به خرید داروهای مشابه و ناشناخته اما ارزان تن می دهند. مشکل تهیه دارو در پی اجرای تحریم های اقتصادی تنها معضل نیست. عدم ورود تجهیزات درمانی نیز شبحی مرگ آور برای بیمارانی است که به آنها وابستگی درمانی دارند. جراحی قلب, دیالیز با کمبود امکانات درمانی برای بیماران مواجه هستند و حتی مصارف بهداشتی بیمارستان ها نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

این نکته را میتوان بیش از هر مکان دیگر در محرومترین نقاط مشاهده کرد. در شرایطی که مردم ایران از ابتدائی ترین امکانات پزشکی و بویژه در روستاها و مناطق دور افتاده برخوردار نیستند. هر روزه اخبار دزدی ها و اختلاس های کلان آقا زاده ها و وابستگان حکومتی در رسانه ها منتشر می شود. به کرات شاهد ارسال سلاح و کمک های مالی با اهداف جنگ افروزانه به کشورهای منطقه می باشیم و کاخ های حکومتیان یکی پس از دیگری در سراسر کشور سر به آسمان می برند.
در همین اثناء با خبر می شویم که بهای سنگین تحریم اقتصادی را اینبار یک معلم با جان خود می دهد.  معلمی از تبار دانش و علم و آموزش بجهت کمبود دارو و امکانات پزشکی در بخش نوسود از توابع پاوه جان خود را از دست می دهد.
جهانی بهتر از دور دست ها صدا می زند!

متن  یک خبر را در لینک زیر مشاهده نمائید

http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=7836

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر