۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

برای آنارشیستهای عاشق!

وحید وحیدی
زیر و رو می کنم رسم ها را!
از دنده ی چپ بلند شده ام
                             وحزب راست را دروغ میدانم!
به لباس های پشت و رویم بخندید ،سایه های منظم!

                   شب زده های شیک و پیک،
                             خورشید ِ بد قواره ای ام من!

                     █   █

بیزارم از تئاتر  ِ تکراری  ِ سفره و بستر،
از کارگردان های پلیس!

که تراژدی شان
کمدی شان
حماسه شان
                   همه قصه ی نظم های کثیف است!


عوام ِ احمق قیام میکنند
دکوراسیون عوض میشود!

زیر و رو میکنم رسم ها را !
                             سالن تئاتر را، آتش میزنم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر