۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

فیلم حمله پلیس به چادر پناهجویان در دروازه براندنبورگ برلین و مقاومت اعتصابیون برای ماندن در میدان پلیس برلین در چهارشنبه شب اقدام به جمع کردن چادرپناهجویان اعتصابی در دروازه براندنبورگ کرد وتلاش کرد که پناهجویان را نیز از محل با زور خارج کند که با مقاومت پناهجویان برای ماندن در دروازه براندنبورگ که در کنار میدان پاریسر پلاتس واقع شده است مواجه شد.چهارشنبه شب حدود 200 تا 300 پلیس با محاصره 70 نفر از اعتصابیون و فعالین سیاسی حامی پناهجویان تلاش کرد که هر دفعه یکنفر را از جمع خارج کند که سایر پناهجویان اجازه نمی دادند که پلیس موفق به بردن کسی شود.پلیس با محاصره کامل پناهجویان تلاش کرد که ارتباط پناهجویان با مردم را قطع کند که پس از مقاومت پناهجویان اعتصابی مردم محاصره پلیس را شکسته و به پناهجویان پیوستند و تلاش پلیس را ناکام گذاشتند. پناهجویان که از چهارشنبه در اعتصاب غذا نیز بسر می برند و فقط آب می خورند , دیشب بعد از بردن چادر توسط پلیس بدون کیسه خواب و چادر در خیابان ماندند و امشب نیز پلیس و پناهجویان برای رویارویی خود را آماده می کنند و پناهجویان اعتصابی از حامیان خود خواستند که امشب نیزبه آنها بپیوندند.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر