۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

مبارزات پیگیر مردم سوریه تجربه ای درخشان برای ادامه مبارزات مردم ایران

9 هفته مقا ومت و مبارزه مداوم مردم سوریه علی رقم سرکوب وحشیانه و بیش از 900 نفر کشته و بیش از 10000 بازداشتی و ربوده شده  , تحسین برانگیز و نشانگرعزم جدی آنان برای مبارزه با دیکتاتوری بشار اسد است که نوید گر آزادی در آینده ای نه چندان دور برای آنان از چنگال رژیم بشار اسد می باشد. 
امروز جمعه نیز، مردم شهرهای دمشق ، حمص ، داعل ، القامشلی ، اللاذقیه ، دیر الزور ، تل کلخ ، حما ، عمودا ، برزا، بانیاس، البوکمال و الرستن پس از برگزاری نماز جمعه به خیابانها آمده وبر ضد دولت دمشق شعار دادند. برخی گزارش های خبری اعلام کردند شهرهای حمص ,بانیاس و تل کلخ با وجود حضور گسترده مأموران امنیتی و محاصره چند روزه از سوی تانک های ارتش ، مردم معترض به خیابانها آمدند و شعار " ملت سقوط اسد را می خواهند" سر دادند.
عواملی که نزدیکی پیروزی مردم سوریه را نوید می دهد , تداوم مبارزه و افزایش حضور مردم در خیابانها است. سرکوب گسترده و وحشیانه مردم توسط رژیم بشار اسد موجب شده است که بر خشم مردم افزوده شود و باورشان به خود، آنها را تا پیروزی در خیابان نگه خواهد داشت.حضور گسترده مردم سوریه , رژیم بشار اسد را سردرگم کرده است و مشاورین و متخصصین سرکوبگر سپاه پاسداران نیز نه تنها نتوانسته اند کمکی به رژیم بشار اسد بنمایند بلکه اوضاع سیاسی سوریه را برای بشار اسد وخیم تر کردند و با عدم شناخت خودشان از روحیات و روانشناسی مردم سوریه و عدم جامعه شناختی مردم سوریه , تصور کردند با کنترل اوضاع در ایران حال می توانند نسخه غیر انسانی سرکوب یکسانی را برای مردم سوریه نیز بپیچند. قطعا شکست دولت سوریه شکست نهاد های امنیتی ایران نیز محسوب خواهد شد و به نفع جنبش مبارزاتی مردم ایران خواهد بود. مبارزات مردم سوریه برای مردم ایران آموزه های مهمی به همراه خواهد داشت و روحیه مردم ایران با پیروزی نهایی مردم سوریه افزایش خواهد یافت و به همان نسبت مراکز امنیتی رژیم تضعیف خواهند شد.

نظام جلالی 27.05.2011


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر