۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

اسامی 81 نفر از کسانی که بعد از کودتا در بالاترین حسابشان همچنان بسته است

بالاترین از لیست ۳۰۱ نفره کودتا ، اکنون تنها حساب ۸۰ نفر را تا امروز همچنان بسته نگه داشته است . اسامی این ۸۰ نفر عبارتند از:


 http://balatarin.com/users/yakamoz


http://balatarin.com/users/khashak45


http://balatarin.com/users/zeus_1


http://balatarin.com/users/khalesoske


http://balatarin.com/users/malekius


http://balatarin.com/users/truepars


http://balatarin.com/users/shooresh_1


http://balatarin.com/users/malcolm


http://balatarin.com/users/kohaix


http://balatarin.com/users/elmira2009


http://balatarin.com/users/sansor


http://balatarin.com/users/mohareb

http://balatarin.com/users/jacklondon

http://balatarin.com/users/jouyandeh


http://balatarin.com/users/dahri


http://balatarin.com/users/cansu


http://balatarin.com/users/shahinfm


 http://balatarin.com/users/elmielnaz


http://balatarin.com/users/yahoo


http://balatarin.com/users/s.jf


http://balatarin.com/users/datiss


http://balatarin.com/users/dr.mosadeq


http://balatarin.com/users/tabrizian


http://balatarin.com/users/bijan62


https://balatarin.com/users/hichkas


 http://balatarin.com/users/redson
http://balatarin.com/users/vafa


http://balatarin.com/users/abcdefgh


http://balatarin.com/users/vakil


http://balatarin.com/users/swaziland


http://balatarin.com/users/albeka


http://balatarin.com/users/yuxari


http://balatarin.com/users/avantgarde


http://balatarin.com/users/babek


http://balatarin.com/users/qartal


http://balatarin.com/users/yilmaz


http://balatarin.com/users/SadeqRahimi


http://balatarin.com/users/raelian


http://balatarin.com/users/humanwatch


http://balatarin.com/users/2fun


http://balatarin.com/users/divaneh


http://balatarin.com/users/aypirzan


http://balatarin.com/users/maraliran


http://balatarin.com/users/eng.saraf


http://balatarin.com/users/gece


http://balatarin.com/users/dad_bidad


http://balatarin.com/users/sarv


http://balatarin.com/users/_30morgh


http://balatarin.com/users/w12345


http://balatarin.com/users/why09


http://balatarin.com/users/euro


http://balatarin.com/users/Rebin

http://balatarin.com/users/genius.man


http://balatarin.com/users/persianmjt


http://balatarin.com/users/koala

http://balatarin.com/users/turkoglan


http://balatarin.com/users/shoqad


http://balatarin.com/users/elegance


http://balatarin.com/users/Jinus


http://balatarin.com/users/baghlava


http://balatarin.com/users/joojajan


http://balatarin.com/users/pelang


http://balatarin.com/users/saeed2000


http://balatarin.com/users/moonman


http://balatarin.com/users/sooshians1


http://balatarin.com/users/neutronix


 http://balatarin.com/users/122333


http://balatarin.com/users/afebrahimi


http://balatarin.com/users/turksabz


http://balatarin.com/users/paeez.e.88


http://balatarin.com/users/gorgeous


http://balatarin.com/users/omid57


https://balatarin.com/users/mehdiyahya


http://balatarin.com/users/chopin


http://balatarin.com/users/2ris


http://balatarin.com/users/varliq


http://balatarin.com/users/turksevan


http://balatarin.com/users/Toronto

http://balatarin.com/users/s.azerbaijan


http://balatarin.com/users/serpico
http://balatarin.com/users/baskervile

۲ نظر:

  1. البته حساب امیر فرشاد ابراهیمی تازه گی از بین این لیست باز شده است

    پاسخحذف
  2. امروز متوجه شدم که از این لیست حساب من نیز باز شده است.

    پاسخحذف