۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

۱۶ آذر امسال و شعار‌های محوریترور ،زندان و اخراج اساتید دانشگاه در خدمت کدامین سیاست؟
اساتید دانشگاه را زود هنگام بازنشسته میکنند،آنان را به هزاران اتهام واهی راهی‌  زندان می‌‌کنند ،اساتید دانشگاه تهران را به اشکال گوناگون ترور میکنند ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  را منحل می‌‌کنند ،رشته‌های علوم  انسانی‌ دانشگاه را حذف می‌‌کنند و دانشجویان را در زندان به بند می‌‌کشند، بنابر این در ترور زنجیره ای‌ اساتید دانشگاه براستی انگشت اتهام را باید بسوی چه کسی‌ نشانه گرفت ؟

۱ نظر:

  1. انگشت اتهام را باید بسوی ، اسلام انقلابی و امام ضد امپریالیست گرفت..
    منظور از اسلام انقلابی هم همان اسلام فكسنی ارتجاعی است كه حزب محترم توده نوكرو بنده درگاه خواست یك ارج و مقام والایی به این اسلام بدهد كه زد چشم همه و خودش را كور كرد

    پاسخحذف