۱۳۹۰ تیر ۸, چهارشنبه

تکرار تجربیات ناموفق در زمینه سازماندهی و کار مشترک توسط جمعی از جوانان

تکرار تجربیات ناموفق در زمینه سازماندهی و کار مشترک , اینبار توسط جمعی از جوانان پرشور چپ , دورباطلی است که همچنان ادامه دارد. علت نگارش این مطلب , بیانیه ای است که از طرف 3 نشریه چپ ( پروسه, خیابان , بذر ) منتشر شده است که در آن به تشکیل“ شورایِ دانشجویان و جوانانِ چپِ ایران پرداخته و اعلام موجودیت کرده اند. استفاده از کلمه شورا در دو شکل متفاوت کاربرد دارد.
1- تاکید بر روابط شورائی بین یک جمع یا یک گروه رهبری که در بالای یک حزب یا جامعه قرار دارند که در بهترین حالت بدنبال ایجاد حزب انقلابیون حرفه ای لنین یا بدنبال ایجاد سازمانی هستند که موتور کوچک (سازمان پیشرو) بتواند موتور بزرگ (جامعه)را به حرکت در بیاورد تا این هسته کوچک رهبری در جهت ساختن حزب نوین طبقه کارگر حرکت کند و با اعلام حاکمیت حزب بر طبقه کارگر و تسلط برجامعه بتوانند تاریخ گذشته دولتهای کمونیستی را به نوعی تکرار کنند 
2 - شکل گیری شورا های گوناگون خود سازمانده و به خود متکی که در روند مبارزه شکل می گیرند که مستقل از احزاب و دولتها با روابط شورائی در یک شکل افقی و بدون رهبران نخبه یا الیت مورد نظر است که افق نگاه آنان امید به بودن جنبش های سیاسی و اجتماعی مختلف در سطح و بطن جامعه است.
در مورد روند شکل گیری یک تشکل جدید تا کنون به 2 شکل عمل می شده است. 
1- مانند رفقای شورای مذکور که پس از بحث و گفتگو بین یک جمع مشخص و به توافق رسیدن آنان اعلام بیرونی می شود و طی یک بیانیه پس از اعلام موجودیت تشکل جدید از سایر نیرو ها می خواهند که به جمع آنها بپیوندند.
در این شکل طبیعتا کار با سرعت بیشتری پیش می رود اما معمولا تعداد کمی برای پیوستن به تشکل جدید راغب خواهند بود و شکل توده ای و جنبشی خود را ندارد و نخواهد یافت و به راحتی به یک تشکلی که خودشان در روند شکل گیری و مباحث آن نبوده اند طبیعتا مایل به پیوستن به آن نخواهند بود و اگر افراد حزبی در این تشکل جدید حضور داشته باشند تازه کار پیوستن افراد جدید به آن را مشکلتر می کند چراکه هر حزبی به راحتی با احزاب دیگر کار مشترک نخواهند کرد و از طرفی دیگر منفردین مستقل نیز با احزاب کار مشترک نمی کنند ولی منفردینی که سمپات احزاب هستند در حرکت مشترک با حزب مورد علاقه مشکلی نخواهند داشت ولی با بعضی از احزاب مرزبندی جدی دارند . 
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران به لحاظ اینکه مشخصا با نام گرایش سیاسی و اجتماعی خود یعنی چپ بودن حرکت می کنند از یک سو بسیار مثبت است و آن هم در زمانی که گرایش به راست در جنبش بیشتر است و از سوی دیگرآنکه در شرایطی که سرخوردگی و بی اعتنائی سیاسی بر جنبش حاکم شده است شما پرجم مبارزه با سرمایه داری و ارتجاع را با نام چپ افراشته اید.

اما اشکالی که دارد این است که رفقا به جای تمامی دانشجویان و جوانان چپ ایران اعلام شورا کرده اند در حالی که فقط جمعی از دانشجویان و جوانان چپ ایران در این شورا شرکت دارند و نماینده همه دانشجویان و جوانان نیز نیستند و در واقع ظرف با محتوا همخوانی ندارد و نام تشکل نیز بر واقعیت اصلی این تشکل دلالت ندارد و صداقت انقلابی حکم می کند که واقعیت های تشکیلاتی را  آنگونه که هستند بیان کنیم.


2- قبل از تشکیل گروه جدید و آغاز مباحث وحدت , اعلام بیرونی می شود تا سایر علاقه مندان نیز از همان ابتدا در روند شکل گیری و آغاز مباحث در ایجاد تشکل جدید شرکت داشته باشند تا امکان پیوستن را نیز برای دیگران با شرایط برابرفراهم کرده باشند. در این شکل از کار تعداد بیشتری امکان پیوستن به تشکل جدید را پیدا می کنند ولی زمان بیشتری را می برد تا همه به توافق کامل رسیده و تشکل جدید را شکل دهند.

نظام جلالی 29.06.2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر