۱۳۸۸ مرداد ۲, جمعه

نظام جلالی : پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

در پی تحولات اخیر و خیزش­های مردمی در ایران، از همه­ی نیروهای فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقاضا می­شود به پرسش­های زیر پاسخ دهند، بدیهی است که فرآیند این پاسخ­ها در جهت روشنگری و آشنایی بیشترمردم از رویدادهای اخیر خواهد بود و به شرایطی که بتوان به کنشگری آگاهانه­تر پرداخت، یاری خواهد رساند.

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟
2ـ با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟
3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می­کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟

4ـ با توجه به سرکوب­های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می­دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید.
5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته­اند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟
6- بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

7- آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها ، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچه گی نسبی دست یابند؟ در این میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناحهای مختلف حکومتی ، به روش های مختلفی دست خواهند زد ؟
با سپاس فراوان از همیاری و مشارکت شما و به امید پیروزی


می‌ خواهم به جای آنکه سوالات شما را یک به یک پاسخ دهم، تلاش کنم با توضیح چگونگی‌ وضعیت آرایش نیروهای موجود فعال در خارج و با بدست آوردن یک تصویر مشترک از آلایش نیرو‌ها به شکلی‌ به برخی‌ ازسوالات شما پاسخ دهم .
به نظر من در داخل کشور به همین شکلی‌ که جنبش مردمی در حال پیش رفتن هست و ابتکارتی که خود به خرج می‌‌دهند مایه دلگرمی‌ است و با توجه به اینکه خود در داخل کشور نیستم پس نمی توانم بدرستی وضعیت داخل را تشریح و بررسی کنم , اما در خارج از کشور بعد از آغاز مبارزت مردمی در ایران، در خارج از کشور ما شاهد به میدان آمدن خیل عظیم نیروی جوانی هستیم که پا به عرصه حمایت از مبارزت مردمی گذاشته است که این جوانان و دانشجویان عملا به دو دسته تقسیم شده اند.
با آغاز اولین تظاهرات‌های حمایتی در خارج از کشور ما شاهد حضور بی‌ سابقه جوانان و دانشجویانی بودیم که با آغاز موج سبز در داخل تحت تاثیر آن قرار گرفتند و افرادی تلاش کردند که جوانانی که در خارج عمدتا بزرگ یا متولد شده بودند را با موج سبز همراه کنند اما در این میان جوانان و دانشجویان مستقل از سبز پوشان و مستقل از همه احزاب و سازمان‌های موجود توانستند شروع به جمع شدن نمایند و با هدف حمایت از مبارزت مردم ایران با تماس با جوانان و دانشجویان محل زندگی‌ خود مبارزات انترناسیونال را در عمل, آن هم در فرصتی کم, سازماندهی کنند. اما در این میان نسل اول با اینکه ادعای تجربه کار سیاسی و تشکیلاتی را داشت نتوانست به سرعت جوانان و دانشجویان مستقل ,خود را سازماندهی کند و آنجا که نیز توانستند حرکت‌هایی‌ را سازماندهی کنند دچار مشکلات عدیده ای گشتند که در این سی‌ سال گریبان آنها را هم چنان گرفته است. در این اوضاع پیش آمده وضعیت احزاب سیاسی موجود در خارج از کشوراز همه اسفناک تر بود و در بهترین حالت برخی‌ سعی‌ کردند با آوردن پرچم در تظاهرات‌های عمومی که در آن بر نیاوردن پرچم تاکید شده بود از تظاهرات‌های عمومی که در رسانه‌ها بازتاب پیدا میکرد به نفع حزب ورشکسته خود سؤ استفاده سیاسی کنند ( مانند سلطنت طلب ها) و برخی‌ از احزاب مانند حزب کمونیست کارگری تلاش کردند که از تریبون‌های آزاد در تظاهرات‌های عمومی برای تبلیغ حزب خود استفاده کنند و در یک تظاهرات به جای یک نفر چند نفر را به پای میکروفن بفرستند تا از ویدئو آن بتوانند در تلویزیون و سایت حزب استفاده کنند , بدون آنکه خود بتوانند فراخوان به تظاهرات دهند و هزاران نفر به فراخوان هر حزب جواب مثبت دهند، حتی به عنوان مثال تمامی‌ احزابی که از حزب کمونیست کارگری جدا شده اند با دادن فراخوان مشترک باز نتوانستند آکسیون موفقی‌ را سازماندهی کنند و در چند هفته پیش نیز شاهد انشعاب در سازمان راه کارگر بودیم.
پس اپوزیسیون خارج از کشوری که تازه متشکل است و با چنین وضعیت اسفناکی روبرو است , چگونه می‌توان از آن انتظار داشت همراه با اپوزیسیون داخل که تازه معلوم نیست کدام نیرو است بتوانند یک شورای حمایت از خیزش­های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند.
بنابر این پیشنهاد مشخص من در رابطه با خارج از کشور آن است که تلاش کنیم جوانان و دانشجویان مستقل از اصلاح طلبان سبز پوش و مستقل از احزاب سیاسی موجود را در خود سازماندهی یاریشان کنیم و اعتقاد عمیق خود را به تشکل مستقل جوانان و دانشجویان را در عمل نشان دهیم.
با تشکر از شما
23.07.2009نظام جلالی
http://p111272.typo3server.info/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=595&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=c771e7b353

۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

پاسخ به یک خواننده وبلاگ در مورد پرچم شیرو خورشید شمشیر نشان در کلن

ناشناس گفت... رفقا , ما از آزادی بیان بدون قید و شرط دفاع می کنیم. اگر در خیابان فراخوان می دهید نمی توانید تعیین کنید که هر کسی چگونه فکر کند. کمونیستها خواهان آزادی بدون قید و شرط هستند. بیروز باشید

ناشناس عزیز، کجای این فراخوان یا فراخوان‌های مشابه که به منظور حفظ وحدت،خواهان نیاوردن پرچم( که نشان منافع تنگ گروهی)است, تعیین می‌ کند که هر کسی چگونه فکر کند?آزادی بیان بدون قید و شرط آن بود که در این تظاهرات شعار‌های مختلفی‌ وجود داشت که توسط افراد مختلف آورده شده بود و با اینکه خارج از نظرات و مواضع برگزار کنندگان و حتا خارج از موضوع تظاهرات بود و حتا کسانی‌ که از شهر‌های دیگر آماده بودند تصور میکردند این شعار‌ها نیز به برگزار کنندگان آن ارتباط دارد.آزادی بیان بدون قید و شرط آن بود که در این تظاهرات به آن چند نفر گفته شد که شما نیز مثل ما حق دارید اعلام تظاهرات کنید به هر شکلی‌ که خود صلاح میدانید، آزادی بیان یعنی‌ اینکه هر کسی‌ حق داشته باشد در هر گوشه ای از خیابان, آکسیون مخصوص خود را برگزار کند با آزادی کامل و نه اینکه موجبات بر هم زدن تظاهرات آرام مردم را با فحش و ناسزا فراهم کند و هر کسی‌ که از آنها بخواهد لطفا به خواسته جمعی که آوردن هر گونه پرچم است احترام بگذراند و فقط هدفشان و هم و غمشان، نه آوردن پرچم بلکه دفاع از مبارزات مردم ایران باشد در پاسخ به معترضین که حق آزادی بیان آنها توسط آن چند نفر گرفته شده بود بسیجیی خطاب میکردند، آنها با بیشرمی به کسانی‌ میگفتند بسیجی که همچنان در غم از دست دادن عزیز۱9 ساله خود که توسط رژیم در زندان کشته شد میگریند.آنها به کسانی‌ می گفتند بسیجی که روز قبل شجاعانه راه سفارت رژیم در فرانکفرات را در زیر باران شدید در وسط خیابان سد کرده بودند.در این آکسیون جالب تر از همه دفاع حزب کمونیست کارگری از بودن پرچمبدستان شیرو خورشید شمشیر نشان بودکه می‌ گفتند ما از آزادی بیان بدون قید و شرط دفاع می کنیم.حزبی که در کنفرانس برلین رهبر آنها منصور حکمت در دفاع از بر هم زدن کنفرانس برلین تعریف جدیدی از حق آزادی بیان ارائه میدهد.حزبی که در برخورد بامخالفین درون حزبی و کسانی‌ که از حزب جدا شدند, چگونگی‌ مقدار پایبندی آنها به آزادی بیان را در آن حزب شاهد بوده ایم


۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

خطر کشتار دستگیر شدگان در زندان جدی است

هم اکنون از تهران با تماس تلفنی خبر دادند رژیم دست به اعدام جوانان دستگیر شده ای با نام فروشندگان مواد مخدر زده است که این جوانان ندامت نامه امضا نمی کنند و در زندانهااعتراض های خیابانی خود را پذیرفته و در زندانها روبروی ماموران رژیم ایستادگی می کنند. از مقامات مسئول جهانی بخواهیم تا از اعدام جوانان دستگیر شده بنام دزد و قاچاقچی ومتجاوز جلوگیری کنند . این خبر از شخص موثقی که فرزند برادرش در تظاهرات دستگیر شده و جزو اعدام شده های دو روز پیش است داده شد . تمنا داریم این خبر مهم را برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر جوانان به همه مردم جهان آگاهی دهید تا بگوش مسئولین موثر بین المللی برسد تا کاری بکنند . فوری-فوری