۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

یونان , دمکراسی مستقیم همین حالا

گزارش جالبی از تجمع چند روز پیش مردم در آتن در لینک زیر موجود است که نکات بسیار مهمی دارد.
دمکراسی مستقیم همین حالا
 این شعار  کمپ خشمگین ها بود حدود نیم میلیون نفر در آتن در تجمعی شرکت داشتند که میکروفون برای همه آزاد بود. بعضی از آنها اولین بار بود که برای جمع بزرگی صحبت می کردند. و مورد تحسین بقیه قرار می گرفتند.  هیچ حزبی بطور سنتی برای تظاهرات فراخوان نداده بود. مردم ساختارهای خود سازماندهی را از اسپانیایی ها فرا گرفته و تیم های پزشکی/امنیتی/نظافت/ رسانه ای و غیره را بوجود آوردند.  آنها در اجرای هر کاری اصل و معیارهای دمکراسی مستقیم را مبنای کار خود قرار می دادند همبستگی انترناسیونالیستی سوار بر امواج رسانه ای مستقل از اسپانیا و پرتقال مردم را بسیار خوشحال کرد. تلویزیون دولتی یونان هم مجبور به پخش مستقیم کمپ خشمگین ها شد.  پاپاندرو قول داد که امکان تصمیم مردم را مورد بررسی قرار دهد.  آهنگساز معروف  تئودوراکیس هم چند روز پیش از این سخنرانی مهیجی کرده بود که مردم را خیلی روحیه بخشیده بود.  این گرایش نوین جهان امروز است. که هم رسانه های بالایی ها آنرا نادیده می گیرند و هم احزاب سنتی از راست و  چپ
داریوش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر