۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

سئوالاتی از مرجع تقلید شیعیان جهان : آیا آب بازی در اسلام حرام است ?


سئوالاتی از مرجع تقلید شیعیان جهان : آیا آب بازی در اسلام حرام است ?
پاسخ: البته بستگی دارد . در واقع هم حرام است و هم حرام نیست چراکه بر اساس حدیث شیعه که از حماد بن عثمان از حسان بن علی از جعفر صادق نقل شده‌است از آنجائی که ماهی فلس دارد و خوردنش حلال است و ماهی نیز در آب زندگی می کند پس با این آب می توان , آب بازی کرد , چراکه حتی حضرت محمد و همسر گران قدر ایشان عایشه نیز با این نوع آب , آب بازی می کرده اند ولی بر اساس حدیث قرطاس , در جنگ خندق,  آب بازی , جنگ نرم محسوب می شده است  و لی در جنگ خندق از آبی استفاده می کرده اند که در آن ماهی فلس دار زندگی نمی کرده است . 
البته  مقدار مصرف آب برای آب بازی برابر است با وزن یک شتر و بیشتر از آن نیز حرام است .
ضمنا  باید توجه داشت که با آب شتر که منظور شاش شتر و آبی که  بعد از جماع و دخول شتر است فقط در جنگ نرم و بر علیه دشمن ولی امر مسلمین شیعیان جهان (که یا علی گویان از رحم مادر گران قدرشان زائیده شده اند) نمی توان استفاده کرد چراکه همه چیز و همه منابع زمینی و زیر زمینی و همه نوع آبها به ولی امر مسلمین جهان تعلق دارد و ایشان صاحب اصلی آن می باشند پس فقط باید از آبی که ماهی فلس دار در آن زندگی می کرده است در آب بازی استفاده کرد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر