۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه

گربه ساكن كاليفرنيا , اگر در دیگر کشور ها بود چه سرنوشتی داشت ?
عکس / گربه ای که از جنون سرقت رنج می برد!

گربه ای خانگی ساکن کالیفرنیا که از بیماری جنون سرقت رنج می برد تاکنون در حدود 600 قطعه اجناس همسایگان را به سرقت برده است.

اگر این گربه الان در ایران بود چه سرنوشتی داشت:
اگر این گربه تا حالا همسایگان با سنگ یا با تفنگ ساچمه ای نزده بودندش و جسدش را پشت در صاحب خانه نگذاشته بودند اگر بدست حکومت اسلامی می افتاد اول می بردنش مسجد و تجاوز می کردند و اگر سر از کهریزک در می آورد که حتی جنازه اش را به صاحب گربه هم نمی دادند و از برگذاری مراسم تدفین نیز جلوگیری می کردند و همانجا در مراسم , صاحب گربه را نیز می کشتند تا آرامش حکومت را بر هم نزند و اگر شانس می آورد و حکمش قصاص بود یا دستش را قطع می کردند یا دندانهایش را می کشیدند که دیگر نتواند دزدی کند. 
تازه اگر این گربه را به زندان می انداختند و از فعالان سیاسی ایرانی می پرسیدی در جواب می گفتند که اگر سیاسی است که آزاد باید گردد و اگر سیاسی نیست که کون لقه گربه تا دیگر دزدی نکند.

اگر این گربه فرار می کرد و خود را به ترکیه می رساند باید یک چند سالی برای پناهندگی منتظر می ماند و آخرش هم به طور قاچاق خود را به اروپا می رساند و چند سالی منتظر جواب قبولی می ماند 


اگر این گربه الان در عربستان بود طبق حکم اسلامی گردنش را با شمشیر می زدند تا هیج کس دیگر فکر دزدی نکند.

اگر این گربه در چین بود تا حالا خورده بودنش 

اگر این گربه در هند بود لابد تا حالا به مقام مقدس بودن رسیده بود و می پرستیدنش

اگر این گربه در آلمان بود تا حالاصاحب گربه توسط پلیس جریمه نقدی شده بود و یا طرفداران حیوانات از طرق قانونی به دلیل عدم صلاحیت صاحب گربه,  اقدام کرده و گربه را خودشان نگهداری می کردند.

اگر این گربه در اسراییل بود بدستور یهودیان فناتیک دستور سنگسارش را میدادند. همانطور که هفته پیش دستور سنگسار سگی را یک قاضی عقب مانده اصولگرای حزب اللهی یهودی صادر کرد
۳ نظر:

  1. اضافه کنید : اگر در اسراییل بود بدستور یهودیان فناتیک دستور سنکسارش را میدادند. همانطور که هفته پیش دستور سنکسار سگی را یک قاضی عقب مانده اصولگرای جزب اللهی یهودی صادر کرد

    پاسخحذف
  2. kojaiii rafiq
    Gorbe moteza ali twst khalkhali robovde shod

    پاسخحذف