۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

چند شعار در جهت قدرت در دست مردم

نه دولت , نه ارتش , نه زندان, قانون در دست مردم
نه رهبر مذهبی , نه رهبر حزبی , تصمیم به دست مردم
نه انباشت ثروت , نه تمرکز قدرت, شورا های مردمی, آزادی و برابری
شکست اقتدار , اتوریته و هیراشی, فقط به دست مردم
نه بمب, نه مین, نه سلاح هسته ای , در کشوری جهانی
نه دولتی , نه مرزی, نه پلیسی, نه سیم خارداری , فقط صلح جهانی
نه قاضی دولتی , نه قانون دولتی , قضاوت و قانون مردمی
نه مجلسی ,نه وزیری, نه رئیس دولتی, تشکلات خود گردان مردمی
نه صاحبی, نه سروری, نه رئیسی ,نه الیتی. هدایت و مشارکت مردمی
همه چیز را همگان دانند , هدایت جامعه را همگان توانند
نه حکومتی, نه دولتی , آنگاه , نه فقری نه سرکوبی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر