۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

باید و نباید های طنز فرهنگی ما
یکی رقص مفهومی میکند ، می گویند چرا رقصید ، به جای آنکه قرص سیانور بخورد .
یکی کاریکاتوریست است و کاریکاتور میکشد ، می گویند ، چرا کاریکاتور چیز را کشیدی .
یکی طنز نویس است و راجع به ما طنز می نویسد ، می گویند بازی ، بازی با دم شیر هم بازی .
یکی منتقد است و نقد ما می گوید ، می گویند از خط قرمز عبور کردی ، این کردی و آن کردی .
یکی لاک میزند و مویش بیرون است ، در نماز جمعه حکم اعدامش صادر میشود .
یکی مریض جنسی و روانی است ، امام جمعه می شود و حکم اعدام صادر می کند.

طنز نویس فصلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر