۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه

نگاهی به وجود گرایشات آنارشیستی در احزاب و سازمانهای سیاسی

در این اینجا تلاش میشود تا وجود گرایشات آنارشیستی یا وجود افراد با گرایشات آنارشیستی در احزاب را مورد توجه قرار داده تا از مقدار پتانسیل موجود آنارشیسم در احزاب و سازمان های سیاسی یک اطلاع کلی داشته باشیم .
۱- حزب حیات آزاد کردستان (پژاک ):
با نگاهی به برنامه و اساسنامه این حزب میتوان گفت که گرایشات آنارشیستی در این حزب وجود دارد یا التقاطی با تفکرات آنارشیستی است و یا تا حدی شبیه به جنبش زاپاتیست ها هستند .
۲- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
سه سال پیش تعدادی از این سازمان جدا شدند که تعدادی از آن ها آنارشیست بودند .
3- فراخوان کمونیستی
دارای یک جناح آنارشیستی بود که از آن جدا شدند .
۴- سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت
بخش قابل توجهی از فرزندان فعال کادر های کنونی یا سابق این سازمان آنارشیست منفرد هستند .
۵- سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
معدود افرادی با نوعی از گرایشات آنارشیستی در این سازمان وجود دارد .
۶- سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر ) کمیته مرکزی
تعدادی از افراد آنارشیست و گرایشات آنارشیستی در این سازمان وجود دارند .
۷- حزب اتحاد کمونیسم کارگری
معدود افرادی با گرایشات آنارشیستی در این سازمان وجود دارد .
۸- حزب کمونیست کارگری -حکمتیست
افرادی با گرایشات آنارشیستی در این حزب وجود دارند .
لطفآ شما نیز چنانچه اطلاعی در این زمینه دارید من را در تکمیل کردن و اصلاح این مطلب یاری کنید.

نظام جلالی

۱ نظر:

 1. خواهی مرا بگریان .. خواهی مرا بخندان ..
  خواهی برو به قاضی .. خواهی برو به بازی ..
  خواهی كه شرح شرعت .. ماستمالیش دچاره
  خواهی كه مال مفت خور .. خواهی كه مال مفت ده..
  خواهی بجند به دنیا .. خواهی به چوبه دار..
  نداری گر دلاری .. ان زبان سه لایی..
  تو خنده كی توانی ... تقلید مفت نمایی ..
  خواهی بخند به ریشم .. خواهی بشاش به كیشم ..
  وه خنده امامی .. چون بنده و غلامی ..
  گر انگشت اشارت .. خنده به لب بیارت ..
  خنده بكن به ریش اش .. گر تف كنم به كیش اش
  خواهی بخند به خنده .. خواهی خرت به چنده
  خواهی كه سیدی شو .. مفت خوار مخلصی شو
  خواهی بكش به دارم .. خواهی بكن به چالم ..
  خواهی به خشم ما خند .. بر ریش و پشم خود چنگ
  خواهی بزن تو زنگی ... بر عالم مافنگی ..

  پاسخحذف