۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه

تقویت نیروهای مترقی در اسرائیل ، لبنان و فلسطین

برای تقویت نیروهای مترقی در اسرائیل ، لبنان و فلسطین 1- ابتدا باید به طرح خواست محاکمه بین اللمللی همه رهبرانی که ( به عنوان جنایتکاران جنگی در کشتار مردم بی دفاع نقش داشته اند) و دولتهای تاکنونی و احزاب افراطی مذهبی و جنگ طلب جنایتکار اسرائیل و هم چنین حماس ، حزب الله ، جهاد اسلامی و ... پرداخت ( طرح این مطالبات در تظاهراتهای ضد جنگ و...) و بعد از طرح این خواست در افکار عمومی آن را به مطالبات عمومی مردم جهان تبدیل نمود چراکه قدرت عمل و تصمیم گیری درآغاز درگیریهای نظامی و افکار سازی در دست این نیروهای یاد شده ارتجائی است و تا این نیروها در قدرت هستند مطمئناً نیروهای آلترناتیو مترقی موجود توانائی تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم فلسطین ، اسرائیل و لبنان را نخواهند داشت و قادر نخواهند بود که طرح های انسانی خود را به مطالبات عمومی جامعه تبدیل کنند و آن را در جامعه اجرا کنند. 2- طرح خواست خلع سلاح حماس ، حزب الله ، جهاد اسلامی و... و خلع سلاح ارتش رسمی اسرائیل و انحلال احزابی که در این سالها در اسرائیل در قدرت سیاسی بوده و در کشتار و کشته شدن انسانها نقش داشته اند. 3- طرح خواست محاکمه سران دیگرکشورهائی که در این جنگ طولانی نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته اند که در این میان نقش ایران و آمریکا بسیار برجسته است. 4- ارتباط و حمایت از نیروهای مخالف جنگ طرفدار صلح و مترقی مخالف احزاب جنایتکار ارتجائی مذهبی در فلسطین ، اسرائیل و لبنان 5- طرح این خواستها در تظاهراتهای ضد جنگ تا باعث شفاف تر شدن مرزها شود و فعالیت ما به نفع نیروهای مترقی در فلسطین ، اسرائیل و لبنان تمام شود.
با طرح اینگونه خواستهای مشخص است که می توان نیروی عظیمی را در سطح جهان برای عملی کردن این مطالبات سازماندهی نمود و دولتهائی که منافعشان در ادامه این جنگ طولانی است نتوانند به راحتی سیاستشان را اعمال کنند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/اسرائیل_(تاریخچÙ)

http://kajaki.blog.af/

۱ نظر: