۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

فراخوانی با همبستگی به اعتراض پناهندگان، هیچ انسانی غیرقانونی نیست.

http://www5.kmii-koeln.de/

فراخوانی با
همبستگی به اعتراض پناهندگان، هیچ انسانی غیرقانونی نیست.
تازه با افزایش درصد ناچیزی از پناهجویان از مناطق محروم به آلمان در پاییز امسال زمانی نگذشته که صدای قدیم ضد پناهندگی و ضد خارجی بلندتر و جو جامعه برعلیه پناهندگان تقویت میشود. تعداد اخراجیها افزایش می یابد و زندگی پناهندگان در هایم پناهندگی دشوارتر.

ما حاضر به سکوت و قبول این شرایط نیستیم.

پیش از هفت ماه از اعتصاب خودجوش پناهندگان برعلیه انزواو نداشتن حقوق اجتماعی در آلمان و اروپا میگذرد.
اعتصاب غذای پناهجویان از ماه مارس پس از آنکه پناهجویی ایرانی به دلیل انزوا و شرایط سخت پناهندگی خودکشی کرد در شهر وورتسبورگ آلمان شروع شد. 
پناهندگان در ماه سپتامبر دست به یک راه پیمایی ۶۰۰ کیلومتری از وورتسبورگ به برلین زدند.
باوجود حمایت فراوان از شهرهای مختلف با گزارشات وسیع در رسانه ها؛ و با مکاتبات تنگاتنگ مسئولین با اعتصاب کنندگان پناهندگان بناچار هنوز در چادور زندگی می کنند.
سرمای شدید و مشکلات اداری و واکنش منفی سیاسیون به اعتصاب پناهندگان مشکلات پناهندگان دوچندان کرده.
ما حمایت کامل خود را از این پناهجویان اعلام کرده و خواستار حمایت شما از حرکت آنها هستیم.

تظاهرا ت به حمایت از پناهندگان:

 am Sonntag, 16.Dezember 2012
14 Uhr, Friesenplatz Köln

روز یکشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲
شهر کلن، فریزن پلاتز

ما خواستار 
آزادی گذر از مرزها به جای کشتار در مرزها.

پایان دادن به قانون منع رفت و آمد از منطقه.

پایان دادن به اخراج اجباری پناهندگان.

اقامت دائم به جای اقامت موقت.

انحلال هایم پناهندگان و دادن محل سکونت بهتر به پناهجویان.


 Kein Mensch ist illegal - Köln
منبع خبر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر