۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

پاول گودمن نویسنده آنارشیست آمریکایی


Prominent Anarchists and Left-Libertarians


پاول گودمن در کودکی به خاطر بی توجهی والدینش از پیش آنها رفت و در خیابانها و کتابخانه های عمومی نیویورک روزگار گذراند و بنا بر همین تجربه شخصی خودش
طرح آموزش شهری را ارائه داد .او در سال 1931 در شیکاگو آغاز به مطالعه ادبیات و فلسفه کرد و همانجا دکترای خود را گرفت و بعد ها در همانجا به آموزش پرداخت.زمانی که خودش عاشق یک دانشجو شد در سال 1940 نوشته خود را در دفاع از حقوق همجنسگرایان منتشر کرد.او در سال های بعدی بیش از 100 داستان کوتاه، تعدادی نمایشنامه , مقاله و رمان نوشت که از جمله رمان "پیانو بزرگ" را در سال 1940 و رمان "روز مادر" را در سال 1351 منتشر کرد.او درسال 1960 با کتاب خود به نام  Growing Up Absurd معروف شد.
 گودمن در مورد موضوعات مختلفی از جمله : آموزش و پرورش، زندگی در شهرستان و برنامه ریزی شهر , حقوق کودکان، سیاست، نقد ادبی، و بسیاری از موضوعات دیگرنوشته است .
گودمن با متون پیشرو و کلاسیک آشنا بود، و داستان های اواغلب مخلوطی از سبک های رسمی و تجربی است.
(ترجمه آزاد از متن آلمانی)

آنارشیسم در غرب

 پاول گودمن آمریکایی(1972-1911) در نیویورک بدنیا آمد و در دهه 60 جزو روشنفکران آمریکا بود که علیه جنگ ویتنام، میلیتاریسم و صنعت زده گی آمریکا و به طرفداری از جنبش مردمی پرداخت. او یکی از خالقان ادبیات مدرن غرب نیزبشمارمی آید. گودمن برای انسانی نمودن جامعه صنعتی و بوروکراتیک،مخالف دولت و سیاست مرکزگرا بود. فعالیت او نه ایدئولوژیک و دگماتیک بلکه عملی و مشخص بود. او میگفت که تغییرات جامعه باید متکی به فعالیتهایی ازپائین و مردمی باشند. از جمله آثار او: بیداری در تضاد یا بیگانگی جوانان در جهان مدیریت شده، نحسی مدرسه، مانیفست آنارشیستی، طبیعت شفابخش، جنون دولت گرایی، و فرم ها و امکانات زندگی جامعه انسانی، هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر