۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

بهروز سورن: آرزوهائی که بر باد نرفت!


اما با تمام این نکات ناروشن همنشینی این مجموعه با نیت انجام اقدامات مشترک و حضور وزین در تحولات سیاسی و دفاع از کارگران ایران,  گامی بزرگ در تکامل چپ تشکیلاتی در خارج از کشور بحساب می آید. چپی که غالبا به بیماری کودکانه لجبازی و سخت سری دچار بوده و نتیجه این کسالت! جدائی بخش بزرگتر چپ از سازمانها و تشکلها بعنوان پدیده منفردین چپ بوده است. هم از اینرو هر گفتگوئی از اتحاد گسترده چپ و تشکیل آلترناتیو سوسیالیستی بدون دخالت بی واسطه این طیف ( فعالین چپ منفرد و بی تشکیلات )  در مناسباتی دمکراتیک با تشکل های موجود چپ , بیراهه ای دیگر است.
................
سرانجام و پس از نزدیک به سه دهه نقد و شکایت از پراکندگی نیروهای چپ و بتبع آن بی و یا کم اثری تلاشهای مجزای انها در مبارزه با استبداد و نابرابری, اخبار خوشی از تجمع و تمایل به کار مشترک در این اردوگاه منتشر شد. اعلام شد که 25 حزب و سازمان و نهاد کارگری و تشکل دمکراتیک در شهر کلن آلمان  گرد هم آمده اند و بنا را بر کار مشترک و همبستگی گذاشته اند.
نکته قابل توجه اینست که این اقدام مثبت در شرایطی صورت میگیرد که در میان چپ بطور کلی اختلافاتی چند و موردی موجود است. مسئله جنگ و تحریم, برخورد به رسانه های امپریالیستی, موضوع برگزاری دادگاه جمهوری اسلامی ( تریبونال ) و ... این اختلافات به شفافیت و بطور علنی در رسانه ها منعکس میشود و بخشی از سازمانها دیگران را همسو با تمایلات امپریالیستی میدانند که با حمایت خود از تریبونال و محکومیت جنایات رژیم در دهه شصت بمثابه جنایت علیه بشریت و نسل کشی, ابزار لازم برای حمله نظامی آمریکا به ایران را آماده می کنند. حال آنکه خود بکرات از بلندگوهای وابسته به امپریالیستها بلحاظ ابزاری سود میجویند.
اما با تمام این نکات ناروشن همنشینی این مجموعه با نیت انجام اقدامات مشترک و حضور وزین در تحولات سیاسی و دفاع از کارگران ایران,  گامی بزرگ در تکامل چپ تشکیلاتی در خارج از کشور بحساب می آید. چپی که غالبا به بیماری کودکانه لجبازی و سخت سری دچار بوده و نتیجه این کسالت! جدائی بخش بزرگتر چپ از سازمانها و تشکلها بعنوان پدیده منفردین چپ بوده است. هم از اینرو هر گفتگوئی از اتحاد گسترده چپ و تشکیل آلترناتیو سوسیالیستی بدون دخالت بی واسطه این طیف ( فعالین چپ منفرد و بی تشکیلات )  در مناسباتی دمکراتیک با تشکل های موجود چپ , بیراهه ای دیگر است. امید که این نکته اساسی در برنامه های آتی این تجمع بی سابقه مورد بررسی قرار گیرد.
بدرستی طرح شده است که این مجموعه رنگارنگ علیرغم اختلافات عدیده,  قصد دارد تا در شرایط سیاسی اضطراری موجود به حداقل های مشترکی که کم نیستند برای اقدامات گسترده تر کوشش کنند و به بخشی از ضرورتهای موجود پاسخی همگانی دهند. مبنا را بر حداقل ها  و نه حداکثرهایشان بگذارند.
 تا جائیکه خاطره یاری میکند تجمعی اینچنینی و در این وسعت از نیروهای آزادی و برابری خواه با خواستهای سوسیالیستی تا کنون بی سابقه بوده است. تلاش های موضعی دیگر تا کنون یا با شکست روبرو و یا خاموش شده است. بدین سبب میبایستی به تمامی جریانات دخیل در این اقدام بی سابقه تبریک و تهنیت گفت و ابزارهای تقویت این مجموعه را در حد توان و امکان فراهم اورد و گامهای آتی این مجموعه را  در نظر داشت . همانطور که پیشتر ها هم مطرح شد, سکتاریسم آفتی جانکاه در اردوی چپ بوده است و امید که دستاوردهای آتی این تجمع بتواند مهر تائیدی موکد بر درستی این نظریه  و فاصله گرفتن از این آفت سیاسی تشکیلاتی باشد.
قطعا نکات زیر در تصمیم گیری برای تجمع فوق موثر بوده است.
شناخت عمومی از مختصات احزاب و سازمانها و تشکلهای مجاور آنها ( نقاط ضعف و قدرت )
برآمد ضعیف از سالها فعالیت و موجودیت این نهادها در داخل و خارج کشور
عدم گسترش نیروهای سازمانی و تشکیلاتی و بخشا تجزیه شدن آنها
نقش قلم و اندیشه نیروهای منفرد و مستقل چپ و نقد موازی آنها در امتداد تحولات سیاسی و جای خالی چپ در رویدادهای سیاسی روز
تحرکات بخش راست با حمایتهای مالی تبلیغاتی امپریالیستی با گذر از خرطومه ارتباطی با رسانه های انها از جمله بی بی سی و صدای امریکا و رادیوفردا و سایر رسانه های مشابه و وابسته
آنچیز که در این اطلاعیه جلب توجه میکند نه مقدمه و کلی گوئی های استاندارد آن است بلکه لیست اسامی احزاب و سازمانها و نهادهاست که شاید اول بار در کنار یکدیگر بچشم میخورند. تمرین دمکراسی از همینجا آغاز میشود. چنانچه نیروهای متشکل سیاسی به مفهوم دمکراسی و خرد جمعی در بلوک خود دست یابند قطعا میتوان امیدوار بود که نهادینه کردن این گفتمان در افکار عمومی مردم کشورمان گامی نزدیکتر خواهد بود. ضمن اینکه میتوان امیدوارانه شاهد تضعیف کیش شخصیت در برخی از سازمانها و تشکلها بود که متضمن مناسباتی دمکراتیک در درون این مجموعه است.

بنظر میرسد که تشکیل دو فوریتی رسانه ای نوشتاری, گفتاری و تصویری با خصلت مرکزی برای برقراری ارتباطات وسیع با جامعه ایرانیان در خارج و داخل کشور و بویژه اتصال به منفردین چپ و فعالین سیاسی رادیکال از ضرورت های تداوم و گسترش بلوک چپ باشد.
هر چند که چپ ایرانی به دلائل بسیار همواره در برابر اقدامات جبهه راست بشکل واکنشی عمل کرده است و اینبار نیز در پی تحرک راست برای آلترناتیو سازی به کمک امپریالیستها, به ضرورت اتحاد عمل و تجمع وسیع خود رسیده است اما این اقدام را بایستی به فال نیک گرفت و به یاری چپ و دمکراسی خواهی و برابری طلبی شتافت.
 1.7.2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر