۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

آقای حسن یوسفی اشکوری و شرکا, ملا خوری جنبش اعتراضی مردم ممنوع


دوستی امشب به من زنگ زد و مقاله حسن یوسفی اشکوری را با عنوان" جنبش سبز مطمئن ترین راه گذار به دموکراسی" را  برای من خواند و در آخر گفت " آی دزد , آی دزد , می خواهند جنبش اعتراضی مردم را در روز روشن ملا خور کنند و چرا شما وبلاگ نویسان ساکت نشستید."
چند روز پیش هم یکی از دوستان در فریند فید نوشته بود: " دوستان یه سری از این اصلاح طلبان حکومتی ناجور دارند تلاش می کنند جنبش سبز رو از جنبش آزادیخواهی تا حد یک تقابل گروهی درون نظام تقلیل بدند. این حرکت خیلی خطرناکه و متاسفانه سایتهای چمران نیوز و جرس و کلمه این روزها شیطنتشون در این زمینه رو به افزایش گذاشته. به نظر من چنین حرکتی هم خیانت به مردمه هم شانسی نداره"

باید به حسن یوسفی اشکوری و شرکا یادآوری کرد که بهتر است  توهم خودشان به اصلاحات را به پای جنبش اعتراضی مردم ننویسند . اشکوری می نویسد: " 2- معمولا این نوع اصلاح طلبی و اصلاحات از درون نظام حاکم و در بلوک شریک در قدرت رخ می دهد و بعد و یا همزمان در میان مردمان و اهل سیاست و اندیشه نیز حامیان و همراهانی پیدا می کند. تا زمانی که امکان اصلاحاتی از داخل نظام و یا خارج از آن به دست فعالان جامعه مدنی ممکن باشد، اتخاذ استراتژیهای قهرآمیز و خشن و انقلابی نه ممکن است و نه مفید و مقرون به صرفه." 
حسن یوسفی اشکوری ادعا می کند که هنوز امکان اصلاحاتی از داخل نظام و یا خارج از آن به دست فعالان جامعه مدنی  ممکن است که البته نمی گوید که چگونه هنوز اصلاحات ممکن است ? و کدامین اصلاحات را ممکن می داند ? و بر اساس چه تحلیلی چنین ادعای پوچی را دارد ?
حسن یوسفی اشکوری چون مدعی است که هنوز امکان اصلاحاتی از داخل نظام و یا خارج از آن به دست فعالان جامعه مدنی  ممکن است بنابراین اتخاذ استراتژیهای قهرآمیز و خشن و انقلابی  نه ممکن است و نه مفید و نه مقرون به صرفه,  که در واقع تلاش می کند از طرفی به حاکمیت چشمک بزند و چراغ سبز نشان دهد که حاکمیت می تواند با آنها وارد معامله شود و ازآنطرف توهم خودش به اصلاحات را به پای جنبش اعتراضی بنویسد تا بتواند اهداف سیاسی خود را به پیش ببرد.حسن یوسفی اشکوری و شرکا به دنبال «اجرای بی تنازل قانون اساسی» هستند که باید گفت شما بروید به دنبال اجرای بی تنازل قانون اساسی نظام جنایتکارتان و خود را به جنبش اعتراضی مردم که خواهان سرنگونی اسلام ناب محمدی است نچسبانید.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر