۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

گفتگویی با روح امام راحل در مورد امام مقوایی


عجب گیری کردیم , با  آمدن امام مقوایی ,مقوا هم مقدس شد برای همین باید مواظب بود که هر کاری با مقوا نکنیم,  جیش و میش که هیچی حتی نمی شه روی آن خوابید.  بیچاره کارتن خوابها
برای همین کمی از جام زهر امام راحل ما هم نوشیدیم تا بتوانیم با روح امام راحل مصاحبه کنیم .
 روح امام راحل در گفتگو با ما فرمودند: لاکن آنگونه نباشد که اینگونه باشد که بر روی تصویر مقدس ما جیش و میش کنند یا رویمان بخوابند یا آن را همراه با کرم خاکی و لاک پشت  با ماهواره امید  به کره ماه بفرستند و بگویند لاکن امام مقوایی را به ماه فرستادیم تا از شرش راحت شویم.
لاکن آنها که مقوای ما را ساختند یا می خواستند ما را به گه بکشند یا مقوا را اما قطعا توطئه صهیونیسم جهانی است که تئوریسین های نفوذی خود را در چیز امام چهاردم که وارث اینجانب می باشد (که همان امام جاهل یعنی خر خودتان است) وارد کردند تا بیشتر به ریش ما بخندن
لاکن آنها که ما را پاره می کردند, عکسمان را ,همان هایی هستند که ما را مقوایی کردندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر