۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

پناهندگان کمپ وورتسبورگ آلمان همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند


امروز 4روز از فوت پناهجوی ایرانی محمد رهسپار در کمپ وورتسبورگ ایالت بایرن در کشور آلمان می گذرد و پناهندگان همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند.ما از تمام سازمان های حقوق بشری و پناهندگی و سیاسیون و مسئولین و کسانی که برای انسان ها ارزش قائل هستند می خواهیم که حمایت خود را از این پناهندگان اعلام نمایند.به زودی بیانیه ی مطالبات پناهندگان برای رسیدگی و تغییر شرایط به مسئولین و سازمان ها و عموم مردم ارائه می شود.