۱۳۹۱ آبان ۱۹, جمعه

ما از نسل ندا و ستار هستیم که دیگر چیزی برای از دست دادن نداریماکنون بحثی بین بخشی از فعالان سیاسی هست که باید کاری کنیم که رژیم هزینه نه تنها سیاسی بلکه هزینه فیزیکی بپردازد تا اعمالی مانند سنگسار پنهانی 4 زن  بی پناه و اعدام های اخیر و کشتار کارگران مظلوم را براحتی نتواند تکرار کند.
34 سال است که جمهوری اسلامی آزادیخواهان را حذف فیزیکی می کند.ما مانند ستار ها و نداها آن نسلی هستیم که دیگرچیزی برای از دست دادن نداریم اما دیگر تنها پاسخ شما را با قلم نخواهیم داد.بترسید از خشم فروخفته مردم که گر طغیان کند نیستی و هستی شما قدرت پرستان  را برای همیشه به باد فنا خواهد داد.

اگر جنبش سبز اعتراضی مردم دیگر در خیابان نیست بدانید که جنبش جدیدی در حال خلق شدن است که زیر زمینی شده است و هسته های مقاومت خود را به طور گسترده گسترش خواهد داد و آنگاه باید بهراسید از میلیونها جوان مبارزی که به اشکال گوناگون با ستم و دیکتاتوری شما به مبارزه خواهد پرداخت و دیگر تنها با قلم با شما مبارزه نخواهند کرد و با روشی دیگر به مبارزه ادامه خواهند داد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر