۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

سیاست ما در قبال تداوم درگیری ها میان ارگان های مختلف حکومتیمنبع عکس

سیاست ما در قبال اخبارتداوم درگیری ها میان ارگانهای مختلف حکومتی دامن زدن و به چنین اختلافاتی است اما باید به لحاظ سیاسی بدانیم که چه موقع بر روی چنین اختلافاتی مانور سیاسی بدهیم.اختلافات رژیم همیشه وجود داشته است ولی توانستند آن را مهندسی کنند و حتی گاهی وقتی زیر فشار افکار عمومی داخلی و خارجی قرار دارند مانند اعتصاب غذای نسرین ستوده و قتل ستار بهشتی در نتیجه  تئوریسین های امنیتی و استراتژیک رژیم تلاش می کنند که بر سر موضوع  اختلافات با سیاست قطره چکانی و کنترل شده آن را به خبری مهم تبدیل کنند و بر صدر اخبار بیاورند. در واقع با عمده کردن یک خبر دیگر ضد خبر می زنند تا افکار عمومی را منحرف کنند . گاهی نیز اخبار و اختلافات درون رژیم چنان پیش پا افتاده است که ارزش پرداختن به آنها نیست. در چنین مواردی بهتر آنست که بیشتر به سازماندهی مبارزه اجتماعی در ایران بپردازیم.
هر کسی در حاکمیت می خواهد حرف اول را در قدرت بزند و مرکز ثقل قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد .از جمله زمانی این اختلافات بیشتر می شود که شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای رژیم بحرانی تر شود و درآمد رژیم افزایش داشته باشد یا کاهش پیدا کند.افزایش درآمد اگر به طور رضایتمند بین همه گروه های مافیایی حاکمیت تقسیم نشود یا با کاهش درآمد مواجه شوند و همه گروه های دخیل در قدرت سهمشان از خان یغما و سهم هر یک در قدرت حاکم کاهش پیدا  کند  و به حاشیه رانده شوند دره اختلافات عمیق تر می شود مخصوصا اگر مبارزات مردم همیشه رو به گسترش و اعتلا باشد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر