۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

چند عکس از سرکوب وحشیانه دولتی از جمله در اروپا و حقوق بشر مدعی آنان

عکسی از اسپانیا 14.11.2012

Over 100 people arrested, dozens injured in Spain as mass protests sweep across Europe.
 (H) Shame on Facebook ,, Stop deleting Palestinian pictures
فقط این یک عکس آزاردهنده از فلسطین است که در بین عکسهای فیسبوک بود.
I need more than 10.000 Share Now Please

That's ALWAYS Israel's claim
and these are ALWAYS the victims of Israel's crimes!

Stand up against Zionist terrorism


 
 میلان ایتالیا 14.11.2012


رم ایتالیا 14.11.2012


رم ایتالیا 14.11.2012 

رم ایتالیا 14.11.2012 


رم ایتالیا 14.11.2012 


رم ایتالیا 14.11.2012 


رم ایتالیا 14.11.2012


مادرید اسپانیا 14.11.2012 

بارسلونا اسپانیا 14.11.2012 


بارسلونا اسپانیا 14.11.2012


تورینو ایتالیا 14.11.2012 

 لیسبون پرتقال 14.11.2012 


لیسبون اسپانیا 14.11.2012 


مادرید اسپانیا 14.11.2012 

بارسلونا اسپانیا 14.11.2012در همبستگی با مردم اروپا که وحشیانه 14.11.2012 توسط دولتهای مدعی دموکراسی سرکوب شدند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر