۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

چرا آنارشیست ها طرفداران واقعی آزادی، دموکراسی و برابری هستند ?

آنارشیست ها تنها جریان فکری هستند که نمی گویند قدرت سیاسی را دو دستی به ما تقدیم کنید و ما برای شما آزادی ، دموکراسی و برابری خواهیم آورد بلکه تاکید می کنند آینده و سرنوشت خود را به طور مطلق به هیچ انسانی نسپارید و خودتان در واحد ها و شورا ها ی خود گردان محلی ، ادارات ، کارخانه جات , سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتمایی و فرهنگی خود را به دست بگیرید و از اشکال متفاوت تشکیلات داوطلبانه اجتمایی به جای دولت ، با مشارکت جمعی یکا یک افراد بشری در حق تعیین سرنوشت خود و ساخت جمعی جامعه بشری بپردازید و برای آن طرح و برنامه مشخص بریزید و تلاش کنید که افراد جامعه بشری به خود باوری برسند و سرنوشت و زندگی خود را در اختیار هیچ حزب ، دولت ، حکومت و فردی نگذاریم . در واقع انتخاب یا رضایت به تسلط مطلق افرادی خاص برای حکومت کردن آن هم بر سرنوشت کل جامعه بشری درست مثل آن است که چک سفید امضا به دست آنان داده باشیم . خود جمعيت حدود شش ميليارد و هفتصد هزار نفری انسان بر روي کره زمين که تا سال 2012 به 7 ميليارد نفر مي رسد که به پیش بینی کارشناسان تا سال 2050 میزان جمعیت کره زمین به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید خود میتوانند بهتر و توانا تر از این کسانی که در قدرت سیاسی هستند بر خود حکومت کنند و خودشان قوانینی را تدوین کنند در جهت بهتر و انسانی تر زندگی کردن در جامعه بشری . آنارشیست ها به اینکه باید قدرت سیاسی را دو دستی به فردی به اسم شاه ، رهبر حزبی یا مذهبی ، رییس جمهور ، لیدر و... تقدیم کرد اعتقادی ندارند ، آنها با هر گونه الیت پروری در جامعه مخالفند و انسانی را برتر از انسان دیگری نمیدانند و هیچ انسانی نباید خود را سر ور انسانی دیگر بداند و از شرایط ویژه ای برخوردار باشند و بر جان و مال مردم حکومت بکنند و هر آنچه که خواستند بر علیه مردم قانون تصویب کنند .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر