۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

اعدام اسرای جنبش ، فقط ما را متحد تر و مصمم تر از گذشته میکند که رژیم را سریعتر سرنگون باید کرد

اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی پور و دیگر اسرای جنبش در تهران ، بلوچستان ، کردستان ، اهواز و...فقط ما را متحد تر و مصمم تر از گذشته میکند که رژیم را سریعتر سرنگون باید کرد . بارز ترین مشخصه دیکتاتور ها در فرایند سقوط ، افزایش حماقت آنان است . هیچ گاه آنان از سرنوشت یکدیگر عبرت نمیآموزند و به آخرین حربه حماقت یعنی اعدام و کشتار درخیابان متوسل میشوند و فراموش میکنند که جلوی روند تحول تاریخ و خواست یک ملت برای رسیدن به آزادی و برابری را نمیتوان گرفت . در کشوری که فقر فزاینده و استبداد حاکم است ، مردم برای رسیدن به آزادی و رفاه ، در یک مقطع زمانی مشخص ، تصمیم نهایی خود را میگیرند ، که برای رهایی و تغییر شرایط موجود ( به قول معروف ، مرگ یک بار و شیون هم یک بار ) هیچ چاره ای ندارند جز عبور از دیکتاتوری ، و یک بار مرگ را بر مرگ هر روزی و تدریجی ترجیح میدهند . حاکمان احمقی که ندیدند مردم چگونه هم چنان بر خواست انسانی خود یعنی تغییر حکومت پافشاری میکند تا این حق را به دست نیاورد کوتاه نخواهد آمد و هر گونه خون ریزی بیشتر توسط رژیم ، فقط باعث تسریع روند سرنگونی میشود. در روز های آینده تا ۲۲ بهمن ، شاهد مقاومت و مبارزه بیشتر در ایران و خارج از کشور خواهیم بود ، و رژیم خواهد دید که چه هزینه سنگین سیاسی بابت این اعدام ها تا ۲۲ بهمن خواهد پرداخت . ضمن پیشنهاد میکنم با شنیدن هر خبر اعدام ، همان شب با شعار۱- مرگ بر دیکتاتور ۲- اعدام ، تجاوز ، شکنجه دیگر اثر ندارد ۳- زندانی شهیدم راحت ادامه دارد ۴- اعدام هر زندانی ، مرگ بر این ولایت ۵- خواهر و برادر شهیدم ، راحت ادامه دارد ۶- خواهر و برادر اسیرم ، راحت ادامه دارد ۷- زندانی سیاسی آزاد باید گردد و... بر بالای پشت بام برویم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر