۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

به پناهجویان معترض و اعتصابی


نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور

رفقا و دوستان گرامی
با درود به استقامت و پایداری و ارادۀ استوارشما در تداوم مبارزه تا حصول به سه خواستۀ اساسی تان. ما از آغاز حرکات اعتراضی شما در جریان اوضاع و فعالیت هایتان بوده و در حد توان در کنارتان ایستاده ایم و تلاش های محقانۀ شما را با گام های سنجیده و برنامه های حساب شده ارج می نهیم و موفقیت های نسبی تا کنونی و گسترش فعالیت ها در سطح آلمان و پیوستن پناهجویان از چندین شهر دیگر به این حرکت را ارزشمند تلقی نموده و پیروزی های بیشتر شما را خواهانیم.
پروژۀ در دست تدوین و اجرای شما: "مارش اعتراضی – برلین"، با توجه به گستردگی آن، محاسبات دقیق و مطالعه شده، حمایت جدی و گستردۀ بسیاری از نیروهای آگاه و مترقی، استقبال تاکنونی بسیاری از پناهجویان در شهرهای مختلف و بویژه عزم راسخ شما در اجرای تا به آخر این پروژه، یقیناً دستآوردهای بزرگ دیگری برای شما به ارمغان خواهد آورد و تلاش پیگیرانۀ شما را برای تحقق خواسته های اساسی و بحق تان، قویاً تضمین خواهد کرد.
  • لغو قانون دیپورت
  • لغو قانون محدوده تردد
  • لغو اقامت اجباری در کمپ های پناهجویی
مطالباتی انسانی و بحق است و تا تحقق کامل آنها، نباید از پای نشست. ما همچنان در کنار شما خواهیم ماند و در این پروژه در حد توان، یاری رسان شما خواهیم بود.
موفق و پیروز باشید
15/08/2012
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج کشور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر