۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

برگزاری 24 مين يادمان،کشتار زندانيان سياسی توسط رژيم جمهوری اسلامی در ايرانعليه اعدام ، عليه شکنجه 
 
برگزاری 24 مين يادمان،کشتار زندانيان سياسی توسط رژيم جمهوری اسلامی در ايران
به ياد هزاران زندانی سياسی و هزاران مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی به خون درغلطيده. برای آنکه در دنيای آينده از شکنجه و اعدام و زندانی خبری نباشد بايد اساس سيستم های اجتماعی را که بربنيادهای نابرابری و سرکوب و بی حقوقی پی ريزی شده اند به موزه تاريخ سپرد. سرکوب گران و دشمنان عدالت و برابری انسانی در طول تاريخ هزاران هزار نيروی آگاه و مترقی را به جوخه های مرگ سپرده است. اما هر چه تاريخ به جلو می رود، اراده انسان مترقی و عدالتخواه برای دستيابی به دنيای بهتر ، آزاد و فارغ از استثمار و استعمار استوارتر می گردد.
امسال طبق روال سال های گذشته مراسم 24 مين يادمان قتل عام زندانيان سياسی در سيدنی استراليا با حضور چهره شناخته شده جنبش سياسی ايران آقای بهرام رحمانی فعال سياسی ، عضو کانون نويسندگان در تبعيد برگزار خواهد شد. سخنرانی آقای رحمانی تحت عنوان " کشتار دهه 60 و بويژه قتل عام زندانيان سياسی سال 1367 و پی آمد و تاثيرات اجتماعی آن در ايران " خواهد بود.
برنامه ها شامل : سخنرانی آقای رحمانی ، شعر، موسيقی زنده ، يک ويدئو کليب کوتاه ، و در صورت کفايت وقت پرسش و پاسخ با آقای رحمانی
وروديه 15 دلار
برای اطلاعات بيشتر با آقای طاهر پرتوی با شماره تلفن 0413489420 تماس حاصل نمائيد
مکان : وست پنانت هيل کاميونيتی سنتر شماره 1 نبش خيابان هيل کرست و يارا روبروی ايستگاه قطار پنانت هيل
1 Hillcrest Road ( Cnr of Yarra R.d)
West Pennat Hills
زمان : شنبه 15 سپتامبر 2012 از ساعت 7 بعد از ظهر
کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران - استراليا
proletarianunite@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر