۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

ما ماجراجو هستیم , اما نه از آنهایی که برای اثبات شجاعت‌شان زندگی را به بازی می‌گیرندما ماجراجو هستیم. اما نه از آنهایی که برای اثبات شجاعت‌شان زندگی را به بازی می‌گیرند. ما به دنبال مرگ نمی‌گردیم، اما احتمال رویارویی با آن وجود دارد.
پس از نزدیک به سه ماه مبارزه آگاهانه سیاسی بر علیه شرایط و قوانین ضد انسانی پناهنده گی، و برای تغییر دادن وضعیت موجود و پایان دادن به بی تفاوتی دولت ها نسبت به جان انسان ها و احقاق حقوق کسانی که شرایط غیر انسانی پناهنده گی را که توسط دولت ها به انها ...تحمیل می شود و برای دفاع از حق تمام کسانی که بی صدا و خاموش در هایم های پناهنده گی به مرگ تدریجی از بین می روند و با اپارتاید هویتی زندگی می کنند به خیابان آمدیم و برای اینکه ثابت کنیم که انسان قرن بیست و یکم هستیم و رنسانس ها را پشت سر گذاشتیم تن به هیچ نابرابری نخواهیم داد و در این بیاینه اعلام می کنیم که در جهت رادیکال کردن اعتراض خود و نشان دادن جدیت و عزم راسخ مان برای مبارزه ای هدف مند و آگاهانه در سلامت کامل جسمانی و روانی و در عین حفظ پرنسیب سیاسی و با اراده شخصی و به صورت داوطلبانه و با اتکا به خرد جمعی اقدام به دوختن لب های خود کرده ایم و تا رسیدن به اهدافمان در اعتصاب غذای تر به سر خواهیم برد.
-ما می خواهیم که
هایم های پناهنده گی که تنها قرنطینه ای هستند که انسان را به سمت خودکشی و بیماری های روانی سوق می دهند فورا باید تعطیل شوند.
-دیپورت تمام ملیت ها به بهانه های واهی و قرار دادهای شرم آور که بین دولت ها وجود دارد که مصداق همان فرستادن قربانی به قتل گاه می باشد باید فورا متوقف شود.
-قانون کرایس که ناقض تمام آزادی های فردی و اجتماعی می باشد و تفاوتی با قلاده حیوانی ندارد باید فورا ملغی شود.
و در نهایت اداره بوندس آمت باید فورا ما را به عنوان پناهنده درجه یک سیاسی که انرا حق خود می دانیم به رسمیت بشناسد.
دیگر حرفی برای گفتن وجود ندارد،همه حرف ها گفته شده است.
جهانی بهتر ممکن است..
این اغاز راه است...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر