۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

امام آمد ، امام مقوایی آمد


امام انگلیس و آمریکا ، امام در نمک خوابیده ، امام با نازو بی احساس آمد

امام روسری و توسری ، امام سرکوبگر آزادی ، امام با اسلام در خطر آمد


امام فقر و فحشا ، امام رجم و صلب ، امام با اسلام ناب محمدی آمد


امام هم شرقی و هم غربی ، امام دشمن آزادی ، امام با استقلال و آزادی آمد


امام احکام و رساله ، امام عمه و زلزله ، امام سید سیدان آمد


امام جنگ و ویرانی ، امام جنگ تا پیروزی ، امام جام زهر آمد


امام حکم و جهاد ، امام راه قدس به کربلا ، امام با کلید بهشت آمد


امام سنگسار و بربریت ، امام رهبر آدمکشان ، امام شکنجه و قتل آمد


امام واپسگرا و مرتجع ، امام با صیغه و چند همسری ، امام با اسید و چاقو آمد


امام خون و جنون ، امام سرمایه و مذهب ، امام اسلام طالبانی آمد


امام زور و تزویر ، امام سیزدهم مسلمین ، امام با اسلام راستین آمد


امام حروم و حلال ، امام مقدس با صلوات، امام خلایق هر چی لایق آمد


امام صلوات و الله اکبر ، امام آفتابه در گردن ، امام با مهدی در چاه آمد


امام ریا کار و شارلاتان ، امام با تجاوز به دختران ، امام با صدور دختران آمد


امام دروغگو و تروریست ، امام جنگ 8 ساله ، امام گورستان ها آمد


امام ویرانگر و انسان ستیز ، امام دشمن دیگر ادیان ، امام ستمگر آمد


امام حوزه و بازار ، امام انجمن حجتیه ، امام هیئت موتلفه آمد


امام شلاق و تعزیر ، امام با امر معروف و نهی منکر، امام جهان اسلام آمد


امام لاکن و اینطور ، امام دشمن مهاجرین افغان ، امام در ماه آمد


امام نادانی و جاهلیت ، امام با بانک اسلامی ، امام ناجی مافیا آمد


امام با حوزه و دانشگاه ، امام دشمن علم و معرفت ، امام با اقتصاد مال خر آمد


امام مرد سالار و ستمگر ، امام بسیجیان و پاسداران ، امام با قوانین اسلامی آمد


امام کاخ و کوخ نشینان ، امام حلبی آباد و کپرنشینان ، امام شمش طلا آمد


امام دختران و کودکان خیابانی ، امام کارتون خوابان و بی پناهان ، امام با صدور انقلاب آمد


امام پیروان و رهروان ، امام هاله نور و چاه جمکران ، امام امام زاده ها آمد


امام هکرها و سانسور چیان ، امام یاغیان و مزدوران ، امام بی ترمزان و بی مغزان آمد


امام مسدودگران و فیلترینگ ، امام دشمن قلم و آگاهی ، امام با طناب دار آمد


امام دشمن وبلاگ و وبلاگنویسان ، امام دشمن سایت های اینترنتی ، امام با هکرهای مزدور آمد

 

امام جاعل و قاتل , امام مقوایی ,  امام شارلاتان آمد

 امام چين و روسيه, امام حق مسلم ما, امام بمب اسلامي آمد

 در اینجا منظور از امام ، عملکرد و اندیشه خمینی به اضافه عملکرد رهروان و ادامه دهندگان راه و تفکر و حاکمیت به جا مانده از اوست.