۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

القاب اضافیآن که بهمن بیامد امامش گویند

گر‌ که خرداد برفت باز امامش گویند

هر حرا م زاده که آمد امامش گویند

از پس هم به ولایت برسند

آن کثافت که امامش گویند

گر‌ نقی هم بیایید روزی

شرم دارد که امامش گویند


 ما بگفتیم که یاران همه خرسند شوند

گر‌ کسی‌ هم برنجید امامش گویند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر