۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

آنارشی


در زمانی که بسیاری از طالبان قدرت در سر سودای رهبری و حکومت کردن بر مردم را دارند و شب و روز رویای به قدرت رسیدن را در اندیشه خود و در خواب می بینند اما ما آنارشیستها در آرزوی آزاد زیستن هر فردی برای رهائی خودش با خلاقیت و ابتکار فردی در جامعه ای بدون دولت هستیم و تن به هیچ نوع حکومتی نمی دهیم. تفکرات آنارشیستی موج جدیدی است که در بخشی از خاورمیانه مانند ترکیه , ایران , اسرائیل ,اردن , مراکش , تونس,  لیبی ,سوریه ,مصر تا یونان ,ایتالیا, فرانسه ,اسپانیا امید و افق جدیدی را در مقابل بخشی ازمردم گشوده است. هر فردی برای رهائی خودش با اتکا به خلاقیت و ابتکار فردی خواهان تن دادن به هیچ نوع حکومتی نیست و با مبارزه بی امان با هر دولتی ادامه می دهند.
 
 

۵ نظر:

 1. به نظرم فلسفه آنارشیسم رو درست نفهمیدی یا روایت عامیانه ای از آنارشیسم رو با هدف غایی آنارشیسم اشتباه گرفته ای. نابود کردن دولت هدف غایی آنارشیسم نیست. هدف آنارشیسم برانداختن هر گونه اتوریته ی ناموجه است.

  پاسخحذف
 2. kheyli matn zibae hast man nazaram hamineh .

  پاسخحذف
 3. دوست عزیز , یکی از اهداف آنارشیسم برانداختن هر گونه اتوریته ای است و برانداختن هر گونه اتوریته, تنها هدف آنارشیسم نیست.
  برای شکستن و بر انداختن هر گونه اتوریته باید در نظر داشت که دولت مروج اتوریته و اعمال آن در ابعاد وسیع است و اتوریته را در جامعه, باز تولید می کند, بنابراین نمی توان اعمال اتوریته دولت را نادیده انگاشت یا دست کم گرفت.

  نه به هر نوع اقتدار ، سلسله مراتب ، تمرکز ، اتوریته ، سرور و صاحب ، دولت ، حکومت ، حزب ، مرز ، تسلیحات نظامی ، نیروگاه اتمی ، فقر، ارتش ، سربازی ، زندان ، سرمایه داری، مرد سالاری ، نابرابری ، الیت گرائی، مذهب ، خدا و نه به انباشت سرمایه, تمرکز قدرت و ....

  پاسخحذف
 4. من یک آنارشیست هستم، نه به این خاطر که معتقد باشم آنارشیسم هدف نهایی است، بلکه به این دلیل که چیزی به نام هدف وجود ندارد Rudolf Rocker

  پاسخحذف