۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

وحشی گری دولتهای سرمایه داری مدعی دمکراسی و حقوق بشر/ همه دولتها سرکوبگرندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر