۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

محدودیت بیشتر برای زنان و تفکیک جنسیتی در حکم بازی با دم شیر است
شرایط سیاسی ایران همچون آتشی زیر خاکستر است که با افزایش محدودیت های بیشتر اجتماعی برای زنان و تفکیک جنسیتی , باعث فشرده شدن فنر اعتراضات عمومی خواهد شد که در اثر رها شدن , نه تنها هستی و نیستی جمهوری اسلامی را به باد فنا خواهد داد بلکه هر چه بیشتر چهره کریه اسلام ناب محمدی برای مردم روشنتر می شود که سرش را تو هر سوراخی می کند و نخود هر آشی است و نشان می دهد که تفکر اسلامی همچون آبی است که از سر چشمه گل آلود است که باید عطایش را به لقایش بخشید. چمهوری اسلامی تصور می کند که با این همه فشار و محدودیت , آب از آب تکان نخواهد خورد و شاید هم جمهوری اسلامی می داند که آب از سرش گذشته است  و می خواهد بازآب پاکی را روی دست اصلاح طلبان بریزد که جمهوری اسلامی آدم بشو نیست و غیر قابل اصلاح است.عقل حکم می کند که آب مذهب را باید از سر چشمه بست تا از شرش برای همیشه رها شویم . مذهب در قدرت همچون آبی است که یکجا مانده و بوی گندش همه جا را فرا گرفته است.مذهبیون در قدرت نشان دادند که آب ببیند شنا گر ماهری هستند در دریای حماقت.
به هر حال رژیم با این جنایات بیشمارش باعث خواهد شد که در فردای طوفان خشم مردم , حاکمان , تر و خشکشان ( اگر خشکی باشد ) با هم بسوزد و چیزی جز خاکستر حماقت از رژیم اسلامی باقی نماند و افزایش فشار اجتماعی بر مردم نه از روی اقتدار رژیم , بلکه از ضعف رژیم ناشی می شود و از روی دست پاچه گی دوباره به خود خواهند شاشید (مانند تیر 78 و روز عاشورا 88) و با این اقدام حکومت تصور می کند که بهترین دفاع , حمله به مردم و ایجاد محدودیت بیشتر برای آنها است حال آنکه آنی که باد می کارد دیر یا زود طوفان درو خواهد کرد و این تو بمیری آن تو بمیری 33 سال گذشته نیست که رژیم هر غلطی دلش خواست انجام دهد و کسی لام تا کام چیزی نگوید و باز مردم دندان رو جیگر بگذارند. از قدیم گفتند آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد ولی باز حاکمیت اسلامی درزندگی مردم فضولی و دخالت می کند.
به هر حال گهی پشت به زین و گهی زین به پشت تا صبح دولتتان بدمد و نوبتی هم که باشد نوبت مردم نیز فرا خواهد رسید و بعد خواهید شنید که آن‌وقت که جیک‌ جیک مستانتان بود، یاد زمستانتان نبودید؟ حال ای خدایگان قدرت و ثروت که به مذهب آویزان شده اید ازسکوت حاکم در جامعه بهراسید که این تو بمیری، از آن تو بمیری‌ها نیست وسر گاو توی خمره گیر خواهد کرد و گذر پوست به دباغخانه خواهد افتاد و
ظالم پای دیوار خودشوخواهد کند و هیچ ظالمی هرگز از سرنوشت محتوم دیکتاتورها در طول تاریخ درس وعبرت نگرفته و با جنایات بی شمار نام خود را با حماقت و کشتار مردم بی گناه و بی دفاع جاودانه کردند.


نظام جلالی 05.07.2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر