۱۳۸۷ بهمن ۳, پنجشنبه

نظرخواهی سایت گزارشگران

نظرخواهی سایت گزارشگران درباره تشدید و تداوم سانسور نشریات – فیلترینگ و سرکوب روزنامه نگاران و نویسندگان

سپاس از مشارکت شما در این نظرخواهی

همانطور که مطلع هستید در ماههای اخیر امواج سانسور و سرکوب از سوی رژیم ابعادی گسترده تر یافته است. روزنامه نگاران و نویسندگان به سیاهچالها روانه و یا به اعدام محکوم میشوند. نشریات مستفل و آزاد ممنوعه و یا به دفاتر فعالین حقوق بشر هجوم و هرگونه مجرای خبررسانی را مهر و موم میکنند. بر طبق اظهارات مسئولین نظام جمهوری اسلامی طی چندسال گذشته صدها هزار وبلاگ و رسانه اینترنتی در داخل و خارج از کشور مسدود و یا با فیلترینگ گسترده مواجه شده اند. دانشجویان کماکان تاوان آزادی خواهی خود را میدهند و فعالین و رهبران کارگری و جنبش زنان و معلمان در زندانها بسر میبرند.
با توجه به داده های فوق که انعکاس اخبار تاکنونی است.

بنظر شما:

دلائل تشدید سرکوب و سانسور در ماههای اخیر بطور مختصر کدام است؟
جمهوری اسلامی برای عملی کردن سرکوب برنامه ریزی شده و حساب شده (در شرایط آرام جامعه ) اول آن را تئوریزه ( تئوری تهدیدات نرم )، بعد برای آن برنامه ریزی و سپس سازماندهی نمود . رژیم در زمینه آغاز و تشدید سرکوب ها، دارای مشاورین و تئوریسین های اطلاعاتی و امنیتی مخصوص است و علاوه بر آن ازاساتید بسیجی نیز در این زمینه استفاده می کند ( که به برگزاری همایش نهم سال 1386 که توسط 1000 نفر از 25% از اساتید بسیجی در مشهد با دو رسالت خود یابی و دشمن شناسی می توان اشاره کرد) که در این زمینه رژیم کاملاً هدفمند عمل می کند. یعنی با توجه به استراتژی مشخصی حرکت می کند ودر زمانهای مختلف ، تاکتیکهای مختلفی نیز اتخاذ می کند. آنها اوضاع سیاسی داخلی و پتانسیل موجود جنبش های اجتماعی ، سیاسی و اوضاع سیاسی خارجی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. آنها کاملاً کارشناسانه وبا توجه به علم اطلاعات و امنیت وعلم روانشناسی جامعه ، زمان سرکوب را تعیین می کنند. مثلاً آنها در مواردی با اعلام خبر اعدام قریب الوقوع یک زندانی سیاسی به بررسی و ارزیابی مورد نظر می رسند که با اعدام فرد مورد نظر جامعه عقب می نشیند یا اینکه می تواند جامعه را دچار آشوبی کند که به نفع رژیم نیست. رژیم مرتب نسبت به جامعه ، دست به جنگ روانی می زند (مانند طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، و سرکوب جنبش زنان ، کارگران ، دانشجویان، معلمان و افزایش اعدامها) در واقع هدف رژیم آن است که جنبشهای سیاسی ، اجتماعی را از حالت پیشروی و تهاجمی خارج کرده و به حالت تدافعی بکشاند. مثلاً گاهی موارد رژیم مشغول انجام کار خاصی است ( مانند مذاکرات پشت پرده یا کشاکشهای درونی یا انرژی اتمی) و براساس اطلاعات و اخباری که رژیم دارد وما از آن بی خبریم ، سرکوب را هدفمند تشدید می کند. گاهی هدف رژیم آن است که فعالین داخل را با فشار مجبور به خروج از ایران کند. البته پائین آمدن قیمت نفت که باعث کاهش درآمد و کاهش ریخت و پاش مزدوران پائین رژیم می شود و گروهای مافیایی تشکیل دهنده حاکمیت را به لحاظ اینکه سهمشان کاهش می یابد ، دچار مشکل خواهد کرد و بخش مافیایی نظامی و امنیتی رژیم که در دولت است با طرح افزایش وجود تهدیدات نرم 1-عدم توجه گروه های دیگر مافیایی( که حکومت را تشکیل داده اند ) به درگیری منافع و کشاکش درونی، و توجه آنها را به سمت بیرون و رو به جامعه معطوف سازند ؟ 2- بدین وسیله جامعه را نظامی ، امنیتی کنند . 3 - به بهانه وجود تهدیدات نرم، جلوی هر حرکتی را در جامعه بگیرند و سرکوب کنند 4- با طرح غیر واقعی وجود تهدیدات نرم کشور را بین سپاه و بسیج تقسیم کردند و به همین بهانه 31 سپاه استانی مستقل تشکیل دادند ، 40% سهمیه دانشگاه را به بسیجیان اختصاص دادند( که با کم شدن درآمد رژیم ، حق و حساب آنها را به شکل دیگری پرداخت کرده باشند و از طرفی دیگر بدین وسیله جلوی جنبش دانشجوئی را سد کرده باشند). به هر حال کارنامه 30 ساله این رژیم سرکوب و سانسور است
واکنش رسانه های موجود در برابر اقدامات رژیم اعم از مخالف و یا منتقد را چگونه ارزیابی میکنید؟
در داخل کشور رسانه مخالف یا منتقد مستقل از حکومت که اخبارش بر جامعه تاثیر گذارباشد وجود ندارد. در خارج کشور هم رسانه های خبری ، کار روتین خبری خود را انجام داده اند( خارج از بررسی مقدار تاثیر گذاری خبری آنها) اما اینکه به غیر از آن ، یعنی صرفاً بازتاب خبری سرکوب چه می توان کرد ، باید تبادل نظر و بررسی کرد. چیزی حدود 1 میلیون وبلاگ وجود دارد با اینکه رژیم بیش از 15 میلیون وبلاگ و سایت را تاکنون فیلتر کرده است. در واقع این امر نشان می دهد که چقدر وبلاگ نویسی اهمیت دارد. اما زمانی تاثیر جدی خود را خواهد گذاشت که در موارد خاص ، یکپارچه و متحد ، مانند یک شبکه خبر رسانی سراسری عمل کنند. ضمناً در افغانستان نیز خبرنگاران و روزنامه نگاران شدیداً زیرفشار و بازداشت قرار دارند و ما باید بتوانیم در این زمینه کار مشترک با آنها انجام دهیم و برای آزادی خبرنگاران و روزنامه نگاران آنجا نیز بکوشیم. ما می بایست دامنه همکاریهای منطقه ای را گسترش دهیم و به یکدیگر یاری رسانیم
تعریف شما از رسانه مستقل و یا وابسته چیست؟
رسانه وابسته ، رسانه ای است که به لحاظ مالی ، تشکیلاتی یا تفکری به یک حاکمیت ، یک دولت ، یک حزب ، سازمانی خاص ، یک کنسرن تجاری ، یک مذهب یا به یک تفکر خاص تعلق داشته باشد و منافع و سیاستهای آنها را مستقم یا غیر مستقم ، به پیش ببرد. رسانه مستقل طبیعتاً اینگونه نیست و اینگونه عمل نمی کند. اما در اینجا چون مسئله سرکوب و سانسور توسط یک حاکمیت مطرح است پس بنابراین وابسته بودن به حکومت یا مستقل بودن از آن مورد نظر است.
چه تدابیر و مکانیزمی را برای عبور و یا شکستن دیوارهای سانسور و خفقان ضروری میدانید؟
در اینجا باید سانسور و خفقان را از هم جدا کرد ، جراکه هر کدام راه حل خاص خود را دارد، در عین حال که به یکدیگر ارتباط دارند. نبود آزادی و اعمال سانسور در یک کشور نشانه وجود خفقان و حکومت توتالیتر است. رسانه ها نمی توانند مستقیماً خفقان را بشکنند ولی می توانند جامعه ای را که دچار سانسور خبری است ، با شکستن یا دور زدن ظرف نگاه دارنده خبر و تزریق اطلاعات آزاد به جامعه به مقابله با عاملین سانسور برخیزند و خبرو آگاهی را به جامعه برسانند.
همبستگی و اشتراک مساعی رسانه های مستقل را تا چه اندازه لازم تلقی میکنید؟
در مرحله اول ، برای شکستن دیوار های سانسور، همبستگی ، اشتراک مساعی و اقدام هماهنگ رسانه های مستقل ایران و افغانستان (وبلاگها و سایتها و...) که پایبند به آزادی بیان در عمل هستند لازم و ضروری می باشد ، اما برای شکستن خفقان بطور مستقیم کار ساز نیست و از عهده رسانه ها خارج است. رسانه هایی می توانند در این زمینه کار مشترک موثر انجام دهند که خود در عمل به سانسور متوسل نشده باشند و منافع سکتشان را بر منافع جنبش ترجیح نداده باشند و خود صادقانه خبر رسانی کرده باشند. اما رسانه ها با بردن اندیشه هایی که در نقطه مقابل افکار جامد و یخ زده حکومتهای بسته و مستبد مذهبی قرار دارد آنگاه می توانند مردم را درپیدا کردن راه کار شکست خفقان یاری رسانند. تئوریسین های رژیم معتقدند که بسیاری از افکار حتی در گوشه خانه نیز خطرناک هستند تا چه رسد به بودن این اندیشه ها در اینترنت
با سپاس
23.01.2009نظام جلالی
با تشکر از شما
بهروز سورن
12.01.2009
http://www.gozareshgar.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر