۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

ثبت تاریخی سند دادخواهی و محکومیت ج.ا درنقض شدید حقوق بشر

ثبت تاریخی سند دادخواهی و محکومیت ج.ا درنقض شدید حقوق بشر خطاب به مردم جهان


متنی که ملاحظه می کنید به آن به عنوان یک طرح اولیه پیشنهادی نگاه کنید و چنانچه موافق هستید لطفاً آن را اصلاح و کامل کنید.


در ابتدا نیاز به سایتی وجود دارد که لااقل به چند زبان باشد تا بازتاب جهانی پیدا کند .
در این سایت می بایست مبادرت به جمع آوری امضاء نموده و امکان مشارکت در این حرکت را برای هرمخاطبی و انسانی در هر گوشه ای ازاین جهان ایجاد کنیم که به لحاظ تاریخی سند محکومیت جمهوری اسلامی را امضاء کند و وجدانهایی که به این کشتارو نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم آگاه هستند و به لحاظ تاریخی شاهدین زنده این دوران سیاه محسوب می شوند با امضاء این سند تاریخی و محکومیت رژیم توسط افکار عمومی ، حداقل مدارکی تاریخی و مستند از جنایات جمهوری اسلامی را برای نسلهای آتی باقی خواهند گذاشت.
در واقع با جمع آوری امضاء به حرکت دادخواهی سندیت می بخشیم و این سند به لحاظ تاریخی ماندگار خواهد شد و از طرفی با ایجاد یک خواست و مطالبه مستند می توان زمینه بین اللمللی محاکمه جمهوری اسلامی را مهیا و پشتیبانی جهانی را جلب نمود. در این سایت می بایست به تمامی کارنامه پر ازجنایت رژیم در این 30 سال پرداخت. در این سایت می توان خطاب به افکار عمومی جهان از جمهوری اسلامی شکایت نمود و هر فردی شاکی خصوصی جمهوری اسلامی محسوب می شود . این سند برای ثبت در تاریخ و جهت آگاهی مردم دنیای متمدن می باشد ، تا بدانند که در این 30 سال برانسانها درایران چه گذشت و نتایج حکومت 30 ساله جمهوری اسلامی (چه بوده است) که رژیم ایران آن را الگوئی قابل اجرا برای دیگر کشورها می داند و به دنبال صدور انقلاب اسلامی است.


نتایج آماری قسمتی از جنایات 30 ساله رژیم جمهوری اسلامی


1ـ اسامی زندانیان سیاسی سالهای 60 و 67 که در زندان ظرف چند روز قتل عام شدند (علت دستگیری ، مدت محکومیت ، سن ،اسم )
2ـ اسامی اعدام شدگان سیاسی ، با سئوال آیا نماز می خوانید ؟ وآیا مسلمان هستید یا نه ؟ (اسم ، سن ، علت دستگیری ، مدت محکومیت)
3ـ اسامی مسلمانان اعدام شده توسط رژیم
4ـ اسامی بهائیان اعدام شده به جرم بهائئ بودن
5ـ اسامی کشیشان و مسیحیان به قتل رسیده توسط رژیم
6ـ اسامی  کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به آنها تجاوز شده است
7 ـ اسامی  زنانی که در زندانهای عادی جمهوری اسلامی آبستن شدند
8ـ اسامی کودکانی که به خاطر مسائل سیاسی توسط رژیم اعدام شدند( سن ،سال اعدام)
9ـ اسامی کودکانی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق توسط رژیم ایران اغفال و به جنگ فرستاده و به کشته داده شدند(سن)
10ـ اسامی کودکانی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق توسط رژیم ایران اغفال و به جنگ فرستاده و مجروح یا معلول شدند( سن )
11ـ اسامی کودکانی که به تنهائی یا همراه والدین در زندان بودند(سن ،مدت ، علت)
12ـ اسامی معلولین جنگی
13ـ اسامی و آمارپناهندگان و مهاجرین واسامی کسانی که در حال فرار از جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند
14ـ اسامی کسانی که در داخل کشورتوسط رژیم ترور شدند(سال ، نحوه ترور)
15ـ اسامی اعدام شدگان در هر سال(سن ،علت)
16ـ اسامی کسانی که به جرم تغییر دین یا بی دینی بازداشت، اعدام ، شکنجه یا به نحوی به قتل رسیدند
17ـ اسامی کسانی که توسط رژیم ربوده شدند(سال، علت،عاقبت)
18ـ اسامی کسانی که در حمله رژیم به کردستان ، بلوچستان ، ترکمن صحرا و... کشته شدند(سن ،جنسیت،سال )
19ـ اسامی کسانی که دراین حکومت توسط رژیم شلاق خوردند( سال ، تعداد،علت، سن و...)
20ـ اسامی کسانی که به خاطر هم جنس گرائی دستگیر، شکنجه یا اعدام شدند(سال، سن)
21ـ اسامی کسانی که به خاطر دفاع ازحقوق ملیتهای ساکن ایران شکنجه،دستگیر یا اعدام شدند(سن،سال)
22ـ اسامی کسانی که به بهانه نوع پوشش از اداره یا مدرسه یا دانشگاه اخراج شدند(سن ،سال و...)
23ـ اسامی کسانی که به علت بهائی بودن از اداره یا مدرسه یا دانشگاه اخراج شدند(سن ،سال و...)
24ـ اسامی دراویش گنابادی که مورد آزار و اذیت رژیم قرار گرفتند(نوع سرکوب، سن ،سال و...)
25ـ اسامی کسانی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق توسط رژیم به کشته داده شدند(در ایران)
26ـ اسامی کسانی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق توسط رژیم به کشته داده شدند(در عراق)
27ـ اسامی پناهندگان خارجی که در ایران توسط رژیم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا اعدام شدند( سن ،سال)
28ـ اسامی کسانی که از اپوزسیون ایران در خارج از کشور توسط رژیم ایران ترور شدند(سن،سال و...)
29ـ اسامی کسانی که در داخل کشور توسط رژیم ربوده و ناپدید شدند( سال ،علت)
30ـ اسامی کسانی که در داخل کشور توسط رژیم ایران ترور شدند(سن ،سال،علت و...)
31ـ اسامی کسانی که(از ملیتهای دیگر) در خارج از کشور توسط رژیم ایران ترور شدند یا حکم قتلشان صادر شد(سن،علت،سال،محل و...)
32ـ اسامی کسانی که توسط رژیم تهدید و ارعاب شدند(سال،نوع تهدید و...)
33ـ اسامی کسانی که به خاطر عدم رعایت پوشش اسلامی با چاقو یا رنگ یا اسید توسط عوامل رژیم به آنها حمله شد(سن،سال و...)
34ـ اسامی کسانی که توسط رژیم به نقاط دیگر در ایران تبعید شدند(اطلاعات لازم در این زمینه)
35ـ اسامی کسانی که به دلیل سابقه فعالیت سیاسی از کار یا دانشگاه اخراج یا...شدند(اطلاعات لازم در این زمینه)
36ـ اسامی کسانی که در لیست سیاه رژیم بوده و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری کردند(دانشجویان ستاره دار
37ـ اسامی کسانی که در این 30 سال مورد ضرب و شتم رژیم قرار گرفته اند(سال ،دلایل آن)
38ـ اسامی کارگرانی که به دلایل مسائل صنفی یا سیاسی زندانی یا اعدام شدند(سال ،مدت و...)
39ـ اسامی زنان یا مردانی که به جرم پوشش نامناسب اسلامی یا عدم رعایت آن مورد اذیت ، آزار و شکنجه ،زندان،شلاق،تجاوز و...رژیم قرار گرفته اند(سال،نوع برخورد،مدت)
40ـ اسامی وبلاگ نویسانی که به جرم نوشتن مطلب در وبلاگ شخصی زندانی ، شکنجه یا اعدام شدند(سال و...)
41ـ اسامی نویسندگانی که یا از کار اخراج شدند یا مورد تهدید قرار گرفتند یا زندانی یا اعدام یا...شدند
42ـ اسامی کسانی که به دلایل سیاسی در زندانهای رژیم بودند(مدت ،سال و...)
43ـ اسامی کسانی که در زندانهای رژیم دچار اختلالات روانی گشتند(اطلاعات لازم در این زمینه)
44ـ اسامی کسانی که در زندانهای رژیم دچار بیماری شدند ، نبود بهداشت در زندانها و یا عمداً توسط رژیم(سال، نوع بیماری و...)
45ـ اسامی کسانی که توسط رژیم در زندانها شکنجه شدند(نوع شکنجه،سال ، سن،مدت شکنجه،دلیل شکنجه و...)
46ـ اسامی کسانی که در خیابان به جرم مشکوک دستگیرو مورد ضرب و شتم، شکنجه یا زندان یا اعدام قرار گرفتند(اطلاعات لازم در این زمینه)
47ـ اسامی کسانی که به جرم پخش اطلاعیه سیاسی دستگیرو سپس شکنجه ،زندانی یا اعدام شدند(اطلاعات لازم در این زمینه)
48ـ اسامی کسانی که به جرم خواندن یا داشتن کتاب دستگیر شدند(سال ،نوع محکومیت و...)
49ـ اسامی کسانی که به خاطر داشتن ماهواره یا ویدئو یا نوار ویدوئی محکوم شدند یا...(اطلاعات لازم در این زمینه)
50ـ مردانی که به جرم موی بلند یا نوع اصلاح مو مورد آزار و اذیت قرار گرفتند
51ـ زنانی که به جرم بیرون بودن مو از روسری مورد آزار و اذیت ، شلاق ، ضرب و شتم قرار گرفتند و دستگیر شدند(اطلاعات لازم در این زمینه)
52ـ اسامی کسانی که به جرم صحبت با جنس مخالف دستگیر و ... شدند(اطلاعات لازم در این زمینه)
53ـ اسامی کسانی که سنگسار شدند
54ـ اسامی کسانی که در عروسی یا جشن به جرم مختلط بودن زن و مرد در خانه دستگیر شدند
55ـ اسامی نیروهای امنیتی رژیم و کسانی که در سرکوب مردم نقش داشتند
56ـ اسامی کسانی که به خاطر آستین کوتاه یا مشروبات الکلی یا ورق بازی و ... دستگیر و محاکمه شدند(اطلاعات لازم در این زمینه)
57ـ اسامی کسانی که به دلیل موزیک مورد ضرب و شتم و... قرار گرفتند
58- اسامی کسانی که به خاطر مشروبات الکلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند
59- اسامی کسانی که به دلیل شرکت در عروسی مختلط دستگیر شدند
60- اسامی کسانی که به دلیل مواد مخدر اعدام شدند
61- اسامی کسانی که بی دلیل در خیابان مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار گرفتند
62-اسامی کسانی که به دلیل چک برگشتی، ورشکستگی ، ناتوانی در پرداخت دیه و مهریه و...به زندان رفتند.
63- اسامی کسانی که توسط عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شدند.
64- و...( لطفاً سایر موارد را اضافه کنید)
لیست اسامی شاکیان جمهوری اسلامی


شکایت به خاطر آنچه که بر فرد، فرد ما رواداشته شده است و حقوق انسانی ما توسط رژیم پایمال گشته است و یا سیاستها و قوانین ارتجایی و ویرانگر و ضد انسانی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی که بر کل جامعه اعمال شده است .
علت شکایت ، نوع حق ضایعه شده ، نوع ستم رواداشته شده بر فرد یا یک مذهب یا یک ملت.
فقر یا بی کاری یا... که عاملش را جمهوری اسلامی می دانید.
کسانی که معلول جنگی هستند و عاملش را سیاستهای رژیم می دانند و یا کسانی که سیل زده یا زلزله زده بودند و به علت عدم رسیدگی کامل یا به موقع دچار مشکل شدند. کسانی که عامل گسترش فحشا و عامل پخش گسترده مواد مخدر و سوق دادن جامعه به طرف آن ، گسترش بیماری روحی و روانی که عامل آن را رژیم می دانند(نقش حاکمیتهائی مثل جمهوری اسلامی در گسترش ناهنجاریهای اجتماعی).
اعتراض و شکایت به خاطر سلب آزادیهای فردی و اجتماعی توسط رژیم. اعتراض و شکایت به خاطر سلب آزادی پوشش، تفتیش عقاید،اعتراض به تبعیض جنسیتی در قوانین و اعمال آن توسط رژیم.اعتراض به قوانین ضد انسانی رژیم و شاکی جمهوری اسلامی بودن به خاطر اعدام ها،خشونتها ، سرکوب ، اختناق ، نبود آزادی و.... هر یک از ما را در زمره شاکیان جمهوری اسلامی می تواند قرار دهد.


لیست امضاء شاکیان جمهوری اسلامی
نظام جلالی

۲ نظر:

  1. وبلاگتان فوق العاده جالب است از همه نظر. قسمت نظرات را هم تنظیم کنید تا هر کس بتواند نظر دهد و لینک وبلاگ و یا وبسایت خود را هم برای شما بگذارد. پیروز باشید

    پاسخحذف
  2. با سپاس از راهنمائی شما رفیق عزیز،
    تلاش می کنم تا قسمت نظرات را هم تنظیم کنم.اما به هر حال در همین قسمت که متن را می نویسید آدرس لینک وبلاگ و یا وبسایت خود را نیز می توانید بنویسید.به هر حال در کار تنظیم وبلاگ بی تجربه هستم و می خواهم امکاناتی را که در آن برای مراجعه کنندگان وجود دارد را در اختیارشان بگذارم.ممنون از لطف شما

    پاسخحذف