۱۳۹۲ خرداد ۲۵, شنبه

رئیس جمهور شدن روحانی, آزادی زندانیان سیاسی,احتمال سناریو کودتای نظامی


همانطور که پیش بینی می کردم , مد نظر خامنه ای, رئیس جمهور شدن روحانی برای خروج از بحران است که بعد از رئیس جمهور شدن روحانی, گام بعدی ,آزادی موسوی , کروبی و رهنورد است که تحقق خواهد یافت.چند روز پیش اولین نفری بودم که در مقاله خودم  تاکید کردم که انتخاب خامنه ای, روحانی خواهد بود و اینک نیز اقدام بعدی, آزادی موسوی و کروبی و رهنورد و زندانیان سیاسی مربوط به جنبش سبز تحقق خواهد یافت.چند روز پیش کسی باور نمی کرد وقتی نوشتم روحانی کاندیدای اصلی خامنه ای است واینک نیز سناریو کودتای نظامی محتمل است چنانچه منابع اقتصادی نیروهای نظامی و امنیتی پشت سر جلیلی و قالیباف(بخشی از برادران قاچاقچی سپاه پاسداران ) توسط روحانی به خطر بیفتد مگر آنکه منافع آنها تضمین شده باشد و تعدادی از پست های وزارت به آنها یا نزدیکان آنها سپرده شود یا اتفاقات دیگری در عرصه سیاسی ایران رخ دهد که مجبور نشوند پای یک کودتای نظامی بروند که بسیار پرهزینه است. به نظر من فرماندهان سپاه , نیروهای امنیتی و بسیج ,گروه های مافیایی هستند و در 2 دوره قبل همه از احمدی حمایت کردند و خامنه ای نیز همچنین ,اما در این دوره دچار انشقاق و چند دستگی شدند و قالیباف , جلیلی, روحانی ,محسن رضایی هر کدام نماینده بخشی از سپاه پاسداران هستند.به باور من خامنه ای و بخشی از سپاه طرفدار روحانی هستند و 2 کاندیدای دیگر هم مورد حمایت بخش های کوچک سپاه هستند ولی نیروهای امنیتی و نظامی پشت سر قالیباف ,جلیلی و احمدی نژاد پتانسیل یک کودتای احتمالی را دارند ولی اختلافاتی هم این 3 باند مافیایی با یکدیگر دارند که معلوم نیست که بتوانند با یکدیگر به توافق برسند.

پاینوشت : مقالات مرتبط

آیا حسن روحانی کاندیدای مطلوب خامنه ای برای خروج از بحران داخلی و خارجی است ? 

خامنه ای در بحران : " حتی کسانی که حامی نظام نیستند به خاطر کشور رای بدهند "

انتخابات ۹۲ و چند دستگی سپاه پاسداران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر