۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

گزارشات ویدیویی: هراس و خشونت پلیس شیکاگو از حضورآنارشیستهادر تظاهرات ضد سرمایه داریهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر