۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

مرگ انسانیت در سوریهتوضیح عکس : الجزیره  نوشت که "این دختر بچه یک روز بعد از گرفتن عکس بوسیله تیر اندازی ارتش سوریه کشته شده است."

به قول پیرزاد عزیز " عکس این دختر بچه آدم را آتش میزنه"

نمی توان این عکس را دید و چیزی ننوشت.
نمی توان این عکس را دید و ساکت بود.
براستی بی رحمی و توحش و وحشیگری یک انسان برای حفظ قدرت سیاسی یک انسان قدرت طلب و قاتل مانند بشار اسد تا چه اندازه ? تا به کی ? قصاوت و خون ریزی و کشتار کودکان تا به کی ?سکوت تا به کی ?

برای مردم بی پناه سوریه خون باید گریست. وجدانهای بیدار کاری باید کرد

وجدانهای بیدار حداکثر در دنیای مجازی اخبار این جنایات را در سایتهای اشتراک لینک می گذارند ولی آیا کافی است ?آیا برای آرامش وجدانهایمان کافی است تا آرام بگیرد ?آیا اگر با همین وضعیت در ایران مواجه شویم باز به همین شیوه بسنده خواهیم کرد? آیا اگر در ایران با چنین وضعیتی روبرو شویم آنگاه انتظار حمایت مردم جهان را از مبارزات مردم ایران نخواهیم داشت ?آیا نباید اقدامی کرد که افکار عمومی را در جهت حمایت مردم سوریه بسیج کنیم?آیا هیچ راهی برای توقف ماشین کشتار بشار اسد نیست ?
ما می توانیم با اعتصاب غذا و تظاهرات و دیگر آکسیونهای اعتراضی در مقابل سفارتهای سوریه در کشورهای مختلف  از مبارزات مردم آن حمایت کنیم یا به سفارتهای سوریه حمله کنیم و یا دوستانی که عربی می دانند تلاش کنند با فعالین اینترنتی سوریه ارتباط برقرار کنند تا بدانند که ما برخلاف جمهوری اسلامی که از رژیم بشار اسد حمایت می کند اما ما از مردم سوریه جهت رسیدن به آزادی و برابری آنان حمایت می کنیم.ما بخشی از وبلاگنویسان می توانیم به عنوان جمعی از وبلاگنویسان ایرانی جمع ایرانیان حامی مبارزات مردم سوریه را تشکیل دهیم . ما می توانیم یک جمعه را به عنوان جمعه حمایت جهانی از مردم سوریه را پیشنهاد کنیم و یا هر جمعه را به نام حمایت مردم یک کشور از مردم سوریه پیشنهاد کرده تا انگیزه حمایت جهانی را بیشتر کنیم. البته باید تلاش کنیم که مخصوصا از نیروهای غیر مذهبی سوریه حمایت کنیم چراکه خطر اخوان المسلمین در آینده سیاسی سوریه جدی است.ما وبلاگ نویسان غیر مذهبی باید تلاش کنیم با وبلاگ نویسان سوریه ای غیر مذهبی ارتباط برقرار کنیم .

 سوریه اکنون برای رژیم ایران حکم پاشنه آشیل را پیدا کرده است و حمایت بی دریغ رژیم و حمایت علنی خامنه ای از رژیم بشار اسد , نشان از آن دارد که شکست حکومت بشار اسد یعنی آسیب پذیر بودن حکومت ایران و شکست دستگاه های امنیتی حکومت خامنه ای و شرکا است. اکنون سوریه برای حکومت ایران حکم خط اول جبهه را پیدا کرده است برای همین خامنه ای می داند اگر حکومت بشار اسد شکست بخورد تمامی نیرو های سرکوبگر رژیم روحیه خود را از دست می دهند و به همان نسبت روحیه مبارزاتی مردم در ایران بالا خواهد رفت. حضور نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران در سوریه بر روابط آینده مردم سوریه و مردم ایران تاثیرات بسیار بدی را خواهد گذاشت و نفرتی را در دل مردم سوریه بر علیه مردم ایران خواهد کاشت ولی ما با حمایت گسترده از مردم سوریه باعث خواهیم شد که جنایات صورت گرفته سپاه پاسداران پای مردم ایران نوشته نشود. اگر جنگ داخلی اسپانیا کشورهای جهان را به دو گروه فاشیست و ضد فاشیست تقسیم نمود اینک در کشور سوریه یکطرف رژیم ایران و رژیم سوریه قرار دارند و در طرف دیگر مردم ایران و مردم سوریه که ما ایرانیان با توجه به تعداد زیادمان در سطح جهان می توانیم صدای مردم ایران و سوریه در این مبارزه مشترک باشیم. چگونه می توانیم از مردم سوریه و ایران حمایت کنیم : 1
- تظاهراتهایی را در مقابل سفارتخانه های سوریه سازماندهی کنیم تا مردم سوریه بدانند که از مبارزات آنها حمایت می کنیم و کشتار مردم سوریه توسط سپاه پاسداران را محکوم کنیم.
 2- نوشتن شعار هایی بر روی دیوارها به زبان عربی و فارسی در ایران و فیلم برداری از آن و گذاشتن بر روی یوتوب مانند : مرگ بر دیکتاتور , چه سوریه , چه ایران /بشار اسد جنایت می کند, خامنه ای حمایت می کند/ مبارک , بن علی , نوبت سید علی /بن علی ,مبارک , نوبت بشار اسد/ خامنه ای , بشار اسد , دو جانی برادر 
 3-  کشیدن کاریکاتور مشترک از خامنه ای و بشار اسد
 4- پیدا کردن وبلاگهای مخالف رژیم بشار اسد و لینک کردن آنها در وبلاگ هایمان 
5- نوشتن هر چه بیشتر مقالات در باره سوریه در وبلاگ ها 
6- استفاده از کاریکاتور ها یی که بر علیه بشار اسد کشیده شده است در وبلاگهایمان 
7- درست کردن ویدئو های حمایتی از مردم سوریه و گذاشتن در یوتوب
 8- سرودن شعر در حمایت از مردم سوریه 
9- ایجاد وبلاگ در جهت انعکاس اخبار مبارزات مردم در سوریه 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر